Over SON

Schildklier Organisatie Nederland is dé patiëntenorganisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten.

Alle activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland (SON) komen voort uit de wensen van schildklierpatiënten en worden uitgevoerd door enthousiaste medewerkers en ervaringsdeskundige vrijwilligers.

 

Onze kernactiviteiten

Bekend is dat in Nederland ruim 500.000 mensen medicijnen slikken voor een schildklieraandoening. Vermoedelijk komen daar nog duizenden mensen bij van wie de schildklier niet goed werkt, maar bij wie nog geen diagnose is gesteld.

We weten dat veel schildklierpatiënten (onnodig) lang met klachten rondlopen voordat een diagnose wordt gesteld. Ongetwijfeld speelt daarbij een rol dat de klachten ook voorkomen bij zoveel andere aandoeningen.

Schildklieraandoeningen worden vaak over het hoofd gezien. Beluister het interview met Rietje Meijer, directeur bij Schildklier Organisatie Nederland, voor de lokale omroepen in Zuid-Holland.

 

Duidelijk is ook dat een behandeling van een schildklieraandoening vragen oproept, niet altijd alle klachten verhelpt, meespeelt bij werk, invloed heeft tijdens de zwangerschap.

In dit traject – klachten, diagnose en behandeling – zorgt Schildklier Organisatie Nederland vanuit patiëntenperspectief voor:

  • verstrekken van informatie
  • organiseren / faciliteren van (lotgenoten)contact en bijeenkomsten
  • telefonisch advies
  • bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
  • behartigen van belangen van alle schildklierpatiënten

SON is gesprekspartner van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisatieS.

Standpunten SON
Onder Volgens ons lees je de visie op en aanpak van SON op diverse onderwerpen zoals medicijntekorten/wisselen van medicijnmerk, wetenschappelijk schildklieronderzoek, medische zorg in de 2e lijn, schildklierkankerzorg, en meer.

 

Informatie

Lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten

Jaarlijkse activiteit: Week van de Schildklier

SON organiseert in de maand mei de Week van de Schildklier. Er worden dan steeds circa 30 bijeenkomsten en informatiestandjes in ziekenhuizen georganiseerd. In 2019 en 2020 hadden we een afwijkend programma. Meer informatie over de thema’s >>

Onderzoek

Schildklier Organisatie Nederland werkt sinds 2018 samen met artsen en onderzoekers aan een Kennisagenda die leidt tot wetenschappelijke onderzoeken die aansluiten bij de behoefte van schildklierpatiënten. Daarnaast initieert SON eigen onderzoeken die bijdragen aan een betere kwaliteit van de schildklierzorg en een beter toegeruste patiënt.

Belangenbehartiging

  • Meer bekendheid geven aan psychische, maatschappelijke en sociale aspecten van schildklierziekten
  • Stimuleren van onderzoek naar schildklieraandoeningen en hun behandelwijzen
  • Participeren in diverse landelijke organisaties die opkomen voor patiëntenbelangen, o.a. Patientenfederatie Nederland m.b.t. de lobby tegen medicijnen wisselen zonder medische noodzaak

Lees het SON jaarverslag 2019

SON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer >>