Over SON

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is dé patiëntenorganisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten.

Alle activiteiten van SON komen voort uit de wensen van schildklierpatiënten en worden uitgevoerd door enthousiaste medewerkers en ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Missie

SON is:

  • een door patiënten en betrokkenen gedragen samenwerkingsverband
  • dat streeft naar (h)erkenning en zichtbaarheid van schildklieraandoeningen

SON wil:

  • van symptoombestrijding naar oplossingen
  • stimuleren van patiënten, betrokkenen en instanties om zelf tot actie te komen

Onze kernactiviteiten

Bekend is dat in Nederland ruim 700.000 mensen een schildklieraandoening hebben. Vermoedelijk komen daar nog duizenden mensen bij van wie de schildklier niet goed werkt, maar bij wie nog geen diagnose is gesteld.

We weten dat veel schildklierpatiënten (onnodig) lang met klachten rondlopen voordat een diagnose wordt gesteld. Ongetwijfeld speelt daarbij een rol dat de klachten ook voorkomen bij veel andere aandoeningen.

Duidelijk is ook dat een behandeling van een schildklieraandoening vragen oproept, niet altijd alle klachten verhelpt, meespeelt bij werk, en invloed heeft tijdens de zwangerschap.

In dit traject – klachten, diagnose en behandeling – zorgt Schildklier Organisatie Nederland vanuit het patiëntenperspectief voor:

  • Informatieverstrekking
  • organiseren / faciliteren van (lotgenoten)contact en bijeenkomsten
  • telefonisch advies
  • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
  • behartigen van belangen van alle schildklierpatiënten

SON is gesprekspartner van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties.

Standpunten SON
Onder Volgens ons lees je de visie op en aanpak van SON op diverse relevante onderwerpen voor mensen met een schildklieraandoening, zoals medicijntekorten, wisselen van medicijnmerk, wetenschappelijk schildklieronderzoek, medische zorg in de huisartsen- en specialistische praktijk, schildklierkankerzorg, en meer.