Week van de schildklier – terugblik

Het is een jarenlange traditie dat SON in de maand mei één week aandacht vraagt voor schildklieraandoeningen door activiteiten te organiseren in het land en presentatie in de media. 

Je leest hier welke thema’s tijdens de Week van de Schildkier zijn gepresenteerd de afgelopen jaren.

2022: Psychische klachten

Logo Week van de Schildklier 2022

SON organiseerde de volgende activiteiten:

 • een webinar over psychische klachten
 • extra telefoondiensten van de Schildkliertelefoon
 • 10 tips van ervaringsdeskundigen over psychische klachten
 • dossier psychische klachten
Meer lezen

2021: Beweegklachten en (over)gewicht

week van de schildklier button

SON organiseerde de volgende activiteiten:

 • een webinar over beweegklachten
 • een webinar over (over)gewicht
 • online-sessies deelgenotencontact
 • extra telefoondiensten van de Schildkliertelefoon
 • dossier beweegklachten en overgewicht

Meer lezen

2020: Optimaal instellen

Nu we door het coronavirus geen bijeenkomsten in de ziekenhuizen konden organiseren, maakten we dit jaar van de Week van de Schildklier een online-gebeuren (25 t/m 29 mei). Zo waren we toch, zoals elk jaar, bij jou in de buurt!
SON bood de volgende activiteiten:

 • webinar ‘optimaal instellen’ + dossier ‘optimaal instellen’
 • online jongerencontact
 • extra telefoondiensten van de Schildkliertelefoon

Meer lezen

2019: Jubileum Kenniscongres

2019 was een uitzondering. SON vierde haar 5-jarig jubileum als patiëntenorganisatie onder de naam Schildklier Organisatie Nederland met  een Kenniscongres. Met veel interessante sprekers over evenveel interessante thema’s!

Bekijk het verslag op de website Kenniscongres

Workshop ‘Lifestyle’

Janneke Kelderman sprak onder meer over mentale en fysieke fitheid.
Internist-endocrinoloog Nienke Kelderman vertelt over de medisch-technische kant van ‘bewegen’ bij een schildklieraandoening (vanaf 28:30 min).

2018: Optimaal instellen luistert nauw

Button Week van de Schildklier 2018

Bijna 30 ziekenhuizen hebben aan de Week van de Schildklier bijgedragen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over het thema ‘optimaal instellen’ en informatiestands te faciliteren. De animo voor de voorlichtingsbijeenkomsten was enorm. De meeste bijeenkomsten waren in zeer korte tijd ‘volgeboekt’.

Ook de informatiestands met ervaringsdeskundige vrijwilligers werden druk bezocht waarbij de folder ‘Optimaal instellen’ en de SON-schildklieragenda gretig aftrek vonden. Donateurs ontvingen als cadeautje bij het juninummer van Schild de folder ‘Optimaal instellen luistert nauw’.

Meer lezen bij Optimaal instellen

2017: ‘Je bent meer dan je schildklier!’

Button Week van de Schildklier 2017

Veel mensen met een schildklieraandoening ervaren een verminderde kwaliteit van leven. SON heeft daarom (ervarings)kennis, praktische handvatten en tips gebundeld rond thema’s die belangrijk zijn in het dagelijks leven.

 • Ik en mijn omgeving
 • School en studie
 • Werk
 • Bewegen
 • Voeding

De informatie is aangeboden via een speciale website ‘Week van de Schildklier 2017’ en in de vorm van flyers. Ook konden bezoekers van de ruim 20 SON-informatiestands in het land de zelftest ‘Kwaliteit van leven’ invullen. Zo kregen zij (meer) inzicht waar zij ’staan’ én op welk punt zij mogelijk de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren.

Meer lezen bij Dagelijks leven

2016: Kinderen en jongeren met verworven schildklierproblemen

Button Week van de Schildklier 2016

Er zijn aangeboren en niet-aangeboren schildklierafwijkingen. Deze laatste, ook wel een verworven schildklieraandoening genoemd, ontwikkelen zich op latere leeftijd.  In deze week voorlichting aan schildklierpatiënten, naasten van schildklierpatiënten en andere belangstellenden.

Meer lezen bij Aandoeningen bij kinderen

2015: Kinderen & Jongeren

Button Week van de Schildklier 2015

In deze Week van de Schildklier is de nieuwe Cyberpoli voor schildklierpatiënten gelanceerd. Bedoeld als platform voor kinderen met een schildklieraandoeningen. De Cyberpoli voor schildklierpatiënten is een gezamenlijk initiatief van Stichting ‘Artsen voor kinderen’ en onze MAR (met name dr. P. van Trotsenburg, AMC).

Meer lezen bij Cyberpoli / schildklier

2014: School, Studie & Werk

Button Week van de Schildklier 2014

MAR: ‘Het is van belang dat er aandacht is voor de dagelijkse praktijk/het dagelijkse leven van de patiënt. Waar loopt hij/zij tegenaan? Hoe gaat hij/zij met de ziekte om? Daarbij aangetekend dat er niet één type patiënt is: “Dé schildklierpatiënt bestaat niet”.

Meer lezen bij School & studie

Meer lezen bij Werk

2013: Schildklier en Sporten

Button Week van de Schildklier 2013

Dit jaar is er een aantal boekjes uitgegeven. Het bookazine “Klaar voor de start!” werd door ambassadeur Daniëlle Oerlemans aan Minister Schippers (VWS) op het ministerie door een afvaardiging SONnig geklede vrijwilligers aangeboden. Van het bezoek aan Den Haag werd een video gemaakt. Tenslotte is er met de Heldenrace ruim € 10.000 opgehaald voor onderzoek.

Meer lezen bij Bewegen

2012: Schildklier en het Hart

Button Week van de Schildklier 'Hart'

De week kreeg veel aandacht in de media. Bijvoorbeeld als nieuwsitem bij EditieNL: met het tv-debuut van Beryl en met medewerking van dr. J.W.A. Smit. Er is een folder uitgegeven over het thema ‘hart’.

2011: Leven en Werken met je Schildklieraandoening

Een thema dat aansluit bij het ook nu nog lopende onderzoek “Goud in Handen” en via vele invalshoeken kan worden benaderd. Deze folder werd voor deze week van de schildklier uitgegeven. Vooruitlopend op de Week van de Schildklier werd de notitie ‘Schildklier en Zwangerschap’ gepubliceerd.

Meer lezen bij Werk

2010: Schildklier en Zwangerschap

Een van de doelstellingen van deze Week was het vergroten van de aandacht van zowel de patiënt als de behandelaar voor de behandelrichtlijnen bij zwangerschap.
Er is voor deze Week een extra Magazine Special uitgegeven over dit onderwerp.

Meer lezen bij Zwangerschap