Schenken aan SON

Misschien heb je er al wel eens aan gedacht om een bijdrage te leveren aan Schildklier Organisatie Nederland? Een manier om dit te doen is door schenken.

Schenkingen aftrekbaar voor de belasting

Schildklier Organisatie Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw gift aan SON is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voorwaarden:

  • je moet de gift aantonen met bankafschriften of betaalbewijzen én
  • het jaarbedrag moet boven een bepaalde drempel uitkomen

Periodieke gift

Doe je een periodieke gift? Dan geldt er helemaal geen drempelwaarde voor aftrek. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst / Schenken en schenkbelasting of neem contact op via info@schildklier.nl.

Schenkingen kun je overmaken naar:
NL05 RABO 0138 545162 t.n.v. Schildklier Organisatie Nederland