Schenken aan SON

Sta je achter het werk van SON, maar wil je liever geen lid worden? Je kan ons ook steunen door een eenmalige of periodieke schenking. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Schenkingen kun je overmaken naar: NL05 RABO 0138 545162 t.n.v. Schildklier Organisatie Nederland

Schenkingen aftrekbaar voor de belasting

Schildklier Organisatie Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw gift aan SON is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voorwaarden:

  • je moet de gift aantonen met bankafschriften of betaalbewijzen én
  • het jaarbedrag moet boven een bepaalde drempel uitkomen

Doe je een periodieke gift? Dan geldt er helemaal geen drempelwaarde voor aftrek. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of neem contact op via info@schildklier.nl.