Goede schildklierzorg

Een belangrijke taak van Schildklier Organisatie Nederland (SON) is bijdragen aan goede schildklierzorg voor mensen met een (bij)schildklieraandoening. Dat wil zeggen een zo optimaal mogelijke zorg. Wij werken hier op verschillende manieren aan. Dit alles om te komen tot een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Wat is goede schildklierzorg?

Eén van de resultaten en bron voor de toekomst is onder meer het Visiedocument ‘Schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief‘ (klik op paarse tegel onder), onderbouwd met de uitkomsten van het Patiëntenonderzoek schildklier 2022 (klik op grijze tegel onder). We willen zo, samen met de zorgverleners, tot de best mogelijke zorg voor (bij)schildklierpatiënten komen.

Plannen voor 2022-2024

Belangrijke elementen vormen:

  • vroegtijdige diagnose
  • betere communicatie en duidelijkheid in het zorgtraject
  • systematische monitoring tijdens de behandeling
  • aandacht voor kwaliteit van leven

Visie ‘Schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief’

Schildklier Organisatie Nederland wil met haar visie bijdragen aan de best mogelijke en toekomstbestendige zorg voor (bij)schildklierpatiënten samen met de zorgverleners, met o.a. als basis het Patiëntenonderzoek schildklier.

Naar de samenvatting

Patiëntenonderzoek schildklier 2022

Dit onderzoek biedt inzicht in de behoefte en wensen van mensen met een (bij)schildklieraandoening. Zo kunnen visie, beleid en activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland goed aansluiten.

Naar de presentatie

Goede schildklierzorg
Plannen 2022-2023

(Online)presentatie van de plannen van Schildklier Organisatie Nederland op 8 december 2022, onderbouwd met onder meer de uitkomsten van het ‘Patiëntenonderzoek schildklier 2022’.

Naar de presentatie