Schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief

Visiedocument in het kort

Schildklier Organisatie Nederland (SON) vindt dat álle mensen met een schildklieraandoening recht hebben op de best mogelijke zorg. In dit visiedocument zetten we uiteen hoe die zorg er uit moet zien vanuit het perspectief van ervaringsdeskundige schildklierpatiënten. Met deze visie wil SON bijdragen aan de ontwikkeling om in Nederland de best mogelijke en toekomstbestendige zorg voor (bij)schildklierpatiënten te realiseren.

Deze eerste versie is onderbouwd met onder meer de uitkomsten van het ‘Patiëntenonderzoek schildklier 2022’, maar ook met inbreng van onze werkgroepvoorzitters, het bestuur, de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad, (ervaringsdeskundige) onderzoekers en een aantal externe stakeholders.

Uitgangspunten Schildklier Organisatie Nederland

 • Het patiëntenperspectief is leidend.
 • Goede zorg is persoonsgerichte zorg: doelen en behoeften van de patiënt zijn uitgangspunt (conform het concept ‘passende zorg’).
 • Het streven is zoveel mogelijk eigen regie/zelfmanagement (voor zover gewenst en mogelijk).
 • Vroegtijdige inzet van ervaringsdeskundigheid (inzicht en lotgenotencontact).

Uitgangspunt voor de visie van Schildklier Organisatie Nederland op (bij)schildklierzorg is:

Elke (bij)schildklierpatiënt in Nederland heeft recht op een juiste, tijdige diagnose en behandeling die zorgen voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven.

Vertaald naar de zorg betekent dit:

Goede schildklierzorg is gebaseerd op een integrale, persoonsgerichte benadering en bestaat uit een mix van preventie (van ontregelde schildklierfunctie), diagnostiek, behandeling en (psychosociale) begeleiding, dit alles gericht op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van leven.

Het systematisch monitoren van de behandeling en het periodiek gezamenlijk evalueren van de behandeluitkomsten zijn hierbij cruciaal.

Criteria voor schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief

Schildklier Organisatie Nederland (SON) benoemt in dit visiedocument criteria en aspecten van de zorg die aansluiten bij de behoeften en wensen van mensen met een schildklieraandoening.

 • Goede informatievoorziening
  Toegankelijke informatie op het juiste moment
 • Deskundigheid
  Schildklierdeskundige zorgverleners
 • Diagnose
  Vroegtijdige diagnose door eerder testen
 • Verwijzen
  Tijdig verwijzen naar de 2e/3e lijn conform medische richtlijn huisartsen
 • Behandeling
  Persoonsgerichte behandeling met systematische monitoring
 • Begeleiding
  Tijdig psychosociale begeleiding en/of ondersteuning aanbieden of verwijzen
 • Organisatie van zorg
  Patiëntgerichte zorg met voldoende ondersteuning voor zelfmanagement
 • Wetenschappelijk onderzoek
  Onderzoek sluit aan bij de behoefte van patiënten

In het volledige visiedocument zet SON uiteen hoe schildklierzorg er uit moet zien vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen. Wij willen graag samen met zorgverleners in de schildklierzorg komen tot een gedeelde visie op ‘goede zorg voor mensen met een schildklieraandoening’. Het doel is dat mensen met schildklierklachten zo snel als mogelijk een juiste diagnose krijgen, evenals een zo optimaal mogelijke behandeling en zorg.

Download visiedocument (15 pagina’s)
Download printversie (inktbesparend, 15 pagina’s)