Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft tot doel de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren.

Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer Patiëntenfederatie Nederland, overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

In het integraal zorgakkoord wordt onder meer afgesproken dat

  • partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken
  • de eerstelijnszorg versterkt moet worden
  • er meer wordt ingezet op preventie

Ook moet het voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en blijven om in de zorg te werken.

Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland heeft het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend namens de patiëntenorganisaties, waaronder Schildkier Organisatie Nederland. Veldman ziet het IZA als het begin van een grote verandering in de zorg. “Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast.”

Dichtbij als het kan, verder weg als het nodig is

Veel zorg wordt voortaan regionaal geregeld, dichtbij huis als het kan, verder weg als het nodig is. Voor kwalitatief goede complexe zorg moet soms worden gereisd, terwijl de nazorg wel dichtbij huis beschikbaar is. Daarbij wordt gekeken wat mensen nodig hebben aan ondersteuning en zorg, in het medische domein of in de eigen leefomgeving. Patiënten krijgen ook meer zeggenschap over hoe de zorg in de regio wordt ingericht.

Achtergrond

De behoefte aan zorg neemt toe, meer mensen worden steeds ouder en er is niet genoeg personeel. Op veel plekken in de zorg is het te druk waardoor mensen niet altijd op tijd de zorg die ze nodig hebben.

Ook de betaalbaarheid van de zorg is een probleem. De zorgkosten stijgen door bijvoorbeeld de toenemende vraag naar zorg en het gebruik van dure medicijnen, maar de kosten kunnen niet met dezelfde snelheid blijven stijgen als voorgaande jaren wil de zorg ook later voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijven. Er moet tegelijkertijd ook geld zijn voor andere belangrijke zaken zoals klimaat, wonen, veiligheid en onderwijs.

Meer lezen