Meldpunt levothyroxine   

Schildklier Organisatie Nederland (SON) krijgt reeds geruime tijd signalen dat mensen bij het afhalen van vervolgmedicatie problemen ervaren in de apotheek. Zoals verplicht wisselen van merk, geen vergoeding door de zorgverzekeraar, moeten (bij)betalen of leveringsproblemen.

Herkent u dit?

Meld dan uw ervaring bij het ‘Meldpunt levothyroxine’.
Let op: Ook als het uiteindelijk wel is gelukt uw merk te behouden en/of vergoed te krijgen, is uw ervaring toch van belang! En de positieve ervaringen met de apotheek horen we ook graag.

Levothyroxine is de werkzame stof in de schildkliermedicatie. Er zijn verschillende merken, zoals Euthyrox, Eltroxin, Thyrax, Tirosint, Thyrofix, levothyroxine van Teva, etc.

Waarom melden?

SON wil met het verzamelen van de gegevens via het ‘Meldpunt levothyroxine’ de situatie en/of problemen rond dit medicijn opnieuw in kaart brengen. Waar mogelijk en nodig onderneemt SON actie.

Wij gaan altijd vertrouwelijk om met de informatie die u ons geeft. U hoort alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Op de website publiceren wij ter zijner tijd de uitkomst van deze Meldpunt-actie.

Helpt u mee? Ga dan naar

Tip: Loopt u tegen bovenstaande problemen aan? Kijk dan eens op deze pagina met tips over omgaan met (Niet) wisselen medicijnmerk.