Onderzoek informatiebehoefte ziekte van Graves

logo onderzoek ziekte van GravesMedicamenteuze behandeling

DEELNAME AAN ONDERZOEK IS GESLOTEN

Heeft u de ziekte van Graves en wordt u behandeld met medicijnen? Of bent u in het verleden hiervoor behandeld met medicijnen? Dan willen we u vragen mee te doen aan dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een keuzehulp voor de medicamenteuze behandeling bij de ziekte van Graves.

Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld om te onderzoeken wat men belangrijk vindt bij de keuze tussen de twee behandelmogelijkheden met medicijnen. De resultaten van dit onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt. Uw gegevens worden niet bewaard.

Achtergrond

Wanneer mensen last hebben van een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie), dan moeten er een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden over een behandeling. Dit zijn keuzes die de patiënt samen met zijn/haar arts moet maken. Om als patiënt een goede keuze te kunnen maken is er goede informatie nodig. Welke mogelijkheden zijn er en welke behandeling past het best bij u?

Op dit moment wordt er nagedacht hoe mensen ondersteund kunnen worden bij de keuze tussen twee verschillende behandelingen met medicijnen. Het gaat om de keuze tussen een behandeling met schildklier-remmende medicijnen en een schildklierhormoon of een behandeling met alleen schildklier-remmende medicijnen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een consultkaart voor de medicamenteuze behandeling bij de ziekte van Graves. Een consultkaart is een beknopte keuzehulp voor patiënten en artsen om samen te gebruiken en geeft direct inzicht in de mogelijkheden bij een specifieke behandeling. Dit kan alleen bereikt worden als we meer weten over wat men belangrijk vindt bij het kiezen van een behandeling.

Hiervoor hebben we ook uw hulp nodig. U weet immers als geen ander welke informatie u nodig heeft of wilt hebben om een goede keuze te kunnen maken. Uw ervaring kan anderen helpen. Niet alleen patiënten maar ook artsen. Zij willen weten wat u belangrijk vindt, wat u afweegt bij het maken van een keuze voor een behandeling, en hoe u bepaalt wat het beste past bij uw situatie.

Welke gegevens zijn nodig?

Wilt u meedoen? Via onderstaande link kunt u direct de digitale vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten in beslag nemen.

Ga naar de vragenlijst

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit onderzoek? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen: communicatie@schildklier.nl

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek!

Schildklier Organisatie Nederland