Thyrax onderzoek

Uitkomsten onderzoek bevestigen: bezorgdheid was terecht

Prof. dr. Eric Fliers overhandigde 19 april 2018 het onderzoeksrapport, bij ZonMw in Den Haag, aan dr. Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Henk Smid, directeur van ZonMw.

Het rapport bevatte de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van het overstappen van het medicijn Thyrax op andere schildkliermedicatie. 350.000 gebruikers van Thyrax moesten afgelopen jaar noodgedwongen overstappen op schildklierhormoonpreparaten van andere producenten. Uit onderzoek naar de gevolgen daarvan blijkt nu dat de kans op overdosering na de overstap flink is.

Initiatief SON

Het onderzoek was een initiatief van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en werd in opdracht van het ministerie van VWS mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het PHARMO instituut voerden het onderzoek uit.

Kwaliteit van leven

Bijna dertig procent van de patiënten had twaalf weken na de overstap meer klachten dan daarvoor. Daarentegen had een kwart van de patiënten minder klachten. Voor hen was de overstap dus positief. Het aantal patiënten dat zich (tijdelijk) ziek moest melden nam toe van vijf procent naar elf procent. Ook de sportbeoefening had te lijden onder de overstap en de klachten die daarop volgden.

Gevolgen van de overstap

Met name patiënten die per dag meer dan 100 mcg van de werkzame stof levothyroxine slikken, lopen een grotere kans op overdosering. Bij 53 procent van deze  groep verschuiven de bloedwaarden na de overstap van normaal naar niet-normaal. Dat zijn ruim 50.000 personen. ‘Dat is fors en kan leiden tot  gezondheidsklachten’, stelt prof. dr. Fliers, internist-endocrinoloog en tevens voorzitter van de klankbordgroep die de onderzoeken begeleidde.

De resultaten bevestigen de noodzaak van controle van de bloedwaarden zes weken na de overstap. Ook is het verstandig te overwegen om de patiënten met een hoge dosering Thyrax (100 mcg of meer) bij de overstap een lagere dosering te geven. ‘Ons advies is en blijft om patiënten niet over te zetten op een ander merk wanneer zij goede bloedwaarden hebben en zich goed voelen’, benadrukt Fliers.

Wisselen schildkliermedicatie ongewenst

Patiënten en Schildklier Organisatie Nederland (SON) maakten zich vooraf al grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van de overstappers. Terecht, blijkt uit de resultaten van het onderzoek. ‘Wij dachten vooraf: het valt waarschijnlijk wel mee. Maar we zien nu toch dat het niet meevalt’, aldus internist-endocrinoloog Fliers.

SON ziet in deze resultaten de bevestiging van haar inzet: geen gedwongen overstap van schildkliermedicijn voor patiënten. In de brief aan de Tweede Kamer, die SON samen met acht andere patiëntenorganisaties heeft verzonden, benadrukt zij dit nogmaals.

“De huisartsenstandaard en de handleiding van de apothekers (KNMP) bevestigen dit evengoed. Ze zijn dus onverkort van kracht en moeten worden nagekomen”, aldus Rietje Meijer, directeur van SON (toentertijd, red.).

Referenties: