Werkgroep bijschildklieren

Voor mensen met een bijschildklieraandoening start Schildklier Organisatie Nederland (SON) een werkgroep bijschildklieren.

De werkgroep bepaalt gezamenlijk waarop zij zich willen richten. Gedacht kan worden aan:

  • het bundelen van kennis over de bijschildklier en behandeling
  • het faciliteren van lotgenotencontact, bijvoorbeeld met een besloten facebookgroep
  • het bundelen van ervaringen over de bijschildklier en behandeling
  • het ontwikkelen van contacten met expertisegroepen, gespecialiseerde ziekenhuizen en artsen en collega-organisaties nationaal en internationaal.

Geïnteresseerd?

Heb jij zelf een bijschildklieraandoening en wil jij meedenken in een werkgroep, laat het ons weten. Stuur een e-mail naar info@schildklier.nl.