Werkgroep bijschildklieren

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is de Werkgroep bijschildklieren gestart voor mensen met een bijschildklierenaandoening, zoals (pseudo)hypo- of hyperparathyreoïdie.

De werkgroep richt zich op de volgende doelen:

  • het bundelen van kennis over bijschildklierenproblemen en behandeling
  • bewustmaking en delen van kennis over bijschildklierenproblematiek en behandeling, gericht op publiek en huisartsen
  • het faciliteren van lotgenotencontact, bijvoorbeeld met een besloten facebookgroep
  • het bundelen van ervaringen met bijschildklierenproblematiek en behandeling
  • het ontwikkelen van contacten met expertisegroepen, gespecialiseerde ziekenhuizen en artsen en collega-organisaties nationaal en internationaal.

Geïnteresseerd?

Heb jij (pseudo)hypo- of hyperparathyreoïdie en wil je met ons meedenken in de werkgroep, meld je dan aan bij de werkgroep-coördinator Susan, s.verschoore@schildklier.nl. Ouders van een kind met een bijschildklierenaandoening zijn ook van harte welkom.