Werkgroep bijschildklieren

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is de Werkgroep bijschildklieren gestart voor mensen met een bijschildklierenaandoening, zoals (pseudo)hypo- of hyperparathyreoïdie.

De werkgroep richt zich op de volgende doelen:

  • het bundelen van kennis over bijschildklierenproblemen en behandeling
  • bewustmaking en delen van kennis over bijschildklierenproblematiek en behandeling, gericht op publiek en huisartsen
  • het faciliteren van lotgenotencontact, bijvoorbeeld met een besloten facebookgroep
  • het bundelen van ervaringen met bijschildklierenproblematiek en behandeling
  • het ontwikkelen van contacten met expertisegroepen, gespecialiseerde ziekenhuizen en artsen en collega-organisaties nationaal en internationaal.

Geïnteresseerd?

Voor de werkgroep zijn we nog op zoek naar ouders van een kind met een bijschildklieraandoening, dus als je wil meedenken, meld je dan via bijschildklieren@schildklier.nl.