Gevolgen

Ontwikkelingsproblemen bij CHT

Toch laten met name kinderen met een ernstige vorm van CHT vaker milde ontwikkelingsproblemen zien. Dit uit zich vaak als moeite met concentreren en een iets houterige motoriek. Er wordt gedacht dat dit te maken zou kunnen hebben met een tekort aan schildklierhormoon in de laatste fase van de zwangerschap, maar er zijn hiervoor geen wetenschappelijke bewijzen.

We willen benadrukken dat onderstaande bevindingen niet voor elk kind gelden. Er zijn veel CHT kinderen die op geen enkel vlak een probleem ervaren. Ze zijn, met levothyroxine-tabletten, net zo gezond en functioneren hetzelfde als ieder ander kind.

 

IQ

Er is een onderzoek (Kempers, M.J. e.a., 2006) dat er op wijst dat kinderen met een ernstige vorm van CHT gemiddeld genomen zo’n 10 IQ punten lager scoren dan de gemiddelde gezonde medemens.

Motoriek

CHT-patiënten hebben vaak een iets minder goede motoriek (houterigheid) vergeleken met gezonde leeftijdgenoten, onafhankelijk van de mate van CHT en ondanks de vroege behandeling. Kinderen met CHT komen er wel, maar hun motoriek kost meer energie (schrijven bijvoorbeeld kost ook meer moeite). Mogelijke oplossing bij toetsen op school: iets meer tijd geven en/of wat minder opdrachten (vergelijkbaar met dyslexie). Gym kan soms zoveel energie vreten, dat daarna te weinig overblijft voor het geconcentreerd volgen van de navolgende lessen. Door intensief te oefenen kun je de motoriek bij bepaalde activiteiten wel wat verbeteren.

Psychologische gevolgen

Uit onderzoek (van der Sluijs Veer,L, 2013) is gebleken dat het hebben van willekeurig welke chronische ziekte invloed heeft op de kwaliteit van het leven. Ook CHT is onderzocht en vooral de kinderen met ernstige CHT hadden vaker leerproblemen en motorische problemen die invloed hadden op kwaliteit van leven. Geadviseerd wordt om het psychologisch welbevinden van kinderen met CHT in de gaten te houden en tijdig te verwijzen naar fysiotherapie, logopedie of extra begeleiding aanvragen op school.