Gevolg of complicatie van infectie

In zeldzame gevallen kan een  (acute) schildklierontsteking / hyperthyreoïdie het  symptoom, gevolg of complicatie zijn van een infectie. Het kan gaan om een bacteriële streptokokkeninfectie zoals bij een keelontsteking of roodvonk. Of virale infecties als mazelen, de bof, Epstein-Barr.