Ziekte van Graves

De ziekte van Graves – te snelle schildklier – is ook bij kinderen de meest voorkomende oorzaak van hyperthyreoïdie. De kans op de ziekte van Graves’ neemt toe met de leeftijd. De klachten komen overeen met die van de volwassen Graves’ patiënten. Maar pas op: kinderen uiten over het algemeen minder snel klachten.

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • onrust
  • bewegingsdrang
  • moeite met concentratie

Lees meer over voorkomende klachten.

Kinderen met een hyperthyreoïdie worden meestal sneller gediagnosticeerd dan kinderen met een hypothyreoïdie omdat de (gedrags)problemen veelal meer opvallen. De behandeling is hetzelfde als de volwassen behandeling, met uitzondering van het gebruik van radio-actief jodium. Dat wordt op zijn vroegst na de pubertijd toegepast.

Meer lezen op deze website Meer lezen op de website Cyberpoli