Werkgroep multimorbiditeit

Multimorbiditeit, het hebben van twee of meer chronische aandoeningen, is een onderwerp dat aandacht verdient, vindt Schildklier Organisatie Nederland. Vanwege de indrukwekkende cijfers, de verwachte doorgroei en het feit dat mensen met de ziekte van Graves en/of de ziekte van Hashimoto een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van meerdere chronische auto-immuunziekten.

Voor Schildklier Organisatie Nederland reden om multimorbiditeit tot speerpunt te verheffen. Wij geven hier onder meer inhoud aan door het starten van een eigen werkgroep multimorbiditeit.

Wat gaan we doen?

  • kennis verzamelen (o.a. door het organiseren van een Kennisfestival);
  • bundelen van ervaringen en dit vertalen naar ervaringskennis;
  • deze ervaringskennis delen met de achterban via onze mediakanalen;
  • deze ervaringskennis inbrengen bij de zorg;
  • ontwikkelen van contacten met op dit thema gespecialiseerde zorgverleners en onderzoekers.

Geïnteresseerd?

Lijkt het je leuk en zinvol om mee te werken binnen de werkgroep multimorbiditeit? Stuur dan een berichtje naar multimorbiditeit@schildklier.nl.