Gevolgen psychosociaal

Psychosociale aspecten bij de oogziekte

Contact met mensen gaat op de eerste plaats via de ogen. Patiënten merken dat de mensen van hem of haar schrikken en al pratend niet weten hoe ze de persoon aan moeten kijken. Die wijd open staande, bloeddoorlopen, uitpuilende (5 tot 10 mm.) soms scheelkijkende ogen met dikke wallen eronder schrikken af.

“Zowel kinderen als volwassenen staren je aan en kijken snel weer weg, kijken om, stoten elkaar aan en fluisteren over je.”

Als het spreekwoord: “De ogen zijn de spiegels van de ziel” waar is, dan loopt een Gravespatiënt dus met zijn of haar ziel te koop. Wie zou er geen straatvrees of laag zelfvertrouwen krijgen als er voortdurend naar je gestaard en omgekeken wordt? Het mag overigens geruststellend zijn dat een vermindering van een dergelijke emotionele belasting mogelijk is door verschillende operatietechnieken waarmee het uiterlijk weer bijna volledig genormaliseerd wordt.

Daarnaast kan lezen soms moeilijk tot onmogelijk worden en kunnen veel sporten en hobby’s (tijdelijk) niet meer uitgeoefend worden door dubbelbeelden en beperkte bewegingsmogelijkheid van de ogen.

Maatschappelijke problemen

In de werksituatie ontstaan door het dubbelzien problemen met bijvoorbeeld computerwerk, het precies aflezen en/of invullen van kolommen, enz. Dubbelzien kan in bepaalde werksituaties zelfs gevaarlijk zijn. Door de moeheid, (vanwege een te snel werkende schildklier en/of de vermoeide ogen) en de verminderde concentratie is een patiënt soms niet in staat te werken of zich voor 100% in te zetten! Een representatieve functie kan in het algemeen niet.

Lange behandelingstijd lastig in werksituatie

Afhankelijk van de ernst van de oogaandoening én van de wachtlijsten tussen de, eventueel meerdere noodzakelijke, zeer specialistische behandelingen, kan de totale behandelingstijd tussen de één tot drie jaar in beslag nemen. Dat kan in een werk- c.q. WIA-situatie een groot probleem vormen. Het is dan ook uiterst belangrijk dat zowel de werkgever als de bedrijfsarts, controlearts of arbo-arts over de ziekte wordt geïnformeerd, waarbij schriftelijke informatie enorm helpt. Ook kan een verklaring van huisarts en specialisten (endocrinoloog en oogarts) aan de verschillende artsen worden overlegd.

Meer informatie

Goede informatie is onder meer te vinden op de websites van oogheelkunde UMC Utrecht en Oogziekenhuis Rotterdam:

Op deze pagina van Oogziekenhuis Rotterdam staan folders om te downloaden: