Klachten

Symptomen bij de oogziekte van Graves

De oogziekte van Graves is de meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van éénzijdige of tweezijdige uitpuiling van de ogen. Naast de hyperthyreoïdieklachten, zien we bij de oogziekte van Graves de volgende klachten of symptomen:

Oogklachten

 • oogziekte van Graves‘Zandkorrels’ in ogen
 • Gevoel van branderigheid
 • Rood geïrriteerd hoornvlies
 • Niet goed tegen fel licht kunnen
 • Snel en voortdurend tranende of vochtige ogen
 • Vermoeid gevoel van ogen
 • Verdikking van bovenste oogleden
 • Wallen onder ogen
 • ‘Bollende’, uitpuilende ogen
 • Opgetrokken oogleden
 • Pijn of druk achter oogbol
 • Pijn bij oogbewegingen
 • Hoofdpijn
 • Wazig zien
 • Scheel zien
 • Dubbel zien
 • Verkleind gezichtsveld
 • Oogleden niet meer kunnen sluiten, en daardoor droge ogen
 • Ernstige nekpijnen
 • Veranderde gelaatsuitdrukking
 • Vagere waarneming
 • Verminderde kleurwaarneming
 • Blindheid (bij niet operatief ingrijpen)
 • Snel tranende ogen bij wind
 • Last van irritatie bij zonlicht
 • ’s Ochtends soms ‘dichtgeplakte’ ogen

Psychosociale klachten

 • Misverstanden met omgeving (vanwege verstoorde gezichtsuitdrukking)
 • Sociale afwijzing
 • Chronische pijn en ongemak
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Isolement
 • Psychische belasting

Beloop van de klachten

Acute fase

De oogziekte kent een actieve en een uitgebluste fase. In de actieve fase nemen de verschijnselen steeds toe en zijn de ogen rood en pijnlijk. In de uitgebluste fase kan er nog steeds sprake zijn van ooglidzwelling, uitpuiling en dubbelzien maar het beeld verandert nu niet meer en de roodheid is verdwenen.

Uitgebluste fase

Ook zonder behandeling gaat de actieve fase over in de uitgebluste fase. Hoelang dit duurt, is per patiënt verschillend. Deze periode kan variëren van enkele weken tot vele maanden. Als de oogziekte tot rust is gekomen, is de kans op herhaling zeer klein, maar niet uitgesloten. Om medische of cosmetische redenen kan een operatie nodig zijn.

Lees meer over diagnose en onderzoeken