Operatie

Bij mensen met schildklierkanker wordt vrijwel altijd de schildklier of een deel van de schildklier verwijderd met een operatie. Het ligt onder andere aan de grootte van de tumor of de schildklier helemaal verwijderd moet worden. Bij sommige, kleine tumoren is het voldoende om de helft van de schildklier weg te halen.

Soms is de helft van de schildklier al verwijderd om te laten onderzoeken door de patholoog. Deze operatie heet een diagnostische operatie.

  • Hoe gaat een operatie bij schildklierkanker
  • Complicaties en gevolgen van een operatie bij schildklierkanker

Hoe gaat een operatie bij schildklierkanker?

De chirurg legt uit hoe de operatie ongeveer zal gaan en welke complicaties en gevolgen de operatie kan hebben. Hoe uitgebreid de operatie is, ligt aan de soort schildklierkanker en de uitgebreidheid van de kanker. Bij uitzaaiingen in de lymfeklieren kan de chirurg ook de lymfeklieren in de hals verwijderen. De schildklieroperatie duurt dan enkele uren langer. Lees verder over het verwijderen van lymfeklieren in de hals.

Bij papillaire schildklierkanker en folliculaire schildklierkanker volgt na de operatie vaak een nabehandeling met radioactief jodium.

De arts vertelt hoe hij of zij zal opereren. Er zijn meerdere manieren om de schildklier te verwijderen. Meestal opereert de chirurg via een snee in de hals.

Complicaties en blijvende gevolgen van een schildklieroperatie

Het verwijderen van de schildklier is een ingrijpende operatie. De operatie zelf kan complicaties geven en ook wordt het leven zonder schildklier anders dan voorheen.

De algemene complicaties van een operatie die ook bij een schildklieroperatie kunnen optreden zijn nabloeding en een infectie.

Lees verder over een aantal gevolgen voor het hele leven:

  • beschadiging van de bijschildklieren
  • beschadiging van de stembandzenuw
  • klachten aan de nek en de schouder
  • leven zonder schildklier: te weinig schildklierhormoon (hypothyreoïdie)

Beschadiging van de bijschildklieren

Tijdens de operatie raken soms de bijschildklieren beschadigd. Dat gebeurt bij ongeveer 10% van de gevallen. De bijschildklieren liggen achter de schildklieren. Het is niet altijd mogelijk om ze te sparen tijdens de operatie. Soms worden de bijschildklieren geraakt tijdens de operatie.

Als de bijschildklieren beschadigd zijn, wordt er te weinig bijschildklierhormoon gemaakt. De medische naam hiervoor is hypoparathyreoïdie.

De bijschildklieren zorgen ervoor dat er voldoende calcium in het bloed zit. Door te weinig bijschildklierhormoon is er te weinig calcium in het bloed. Je kunt dan klachten krijgen zoals tintelingen en spierkrampen in de handen, de voeten of de mond. De arts onderzoekt regelmatig het bloed om te kijken of er tekorten zijn. Bij te weinig calcium in het bloed kun je calciumtabletten voorgeschreven krijgen, eventueel in combinatie met vitamine[AH1]  D.

Beschadiging van de zenuw van de stembanden

Tijdens de operatie raakt heel soms een van de stembandzenuwen beschadigd. Het lukt de chirurg dan niet om de tumor te verwijderen zonder een stembandzenuw te raken. Het gebeurt niet vaak dat allebei de twee stembandzenuwen beschadigen.

Door het beschadigen van een stembandzenuw wordt het stemgeluid anders. De stem kan hees en omfloerst of zwakker worden. Ook kun je soms minder hoge tonen maken met de stem door de beschadiging. De klachten verdwijnen niet altijd. Wanneer de heesheid blijft, kan logopedie helpen en is soms een ingreep van de stembanden nodig.

Hypothyreoïdie

Door het verwijderen van de hele schildklier wordt er geen schildklierhormoon meer gemaakt. Soms is dit ook aan de hand als de helft van de schildklier is weggehaald. De medische naam voor als de schildklier te weinig schildklierhormoon maakt, is hypothyreoïdie. Omdat schildklierhormoon erg belangrijk is voor het lichaam, moeten mensen met hypothyreoïdie tabletten met schildklierhormoon slikken.