In gesprek met je arts

Nadat er onderzoeken zijn gedaan, kom je weer bij de arts. Deze bespreekt met je:

  • de uitslagen van de onderzoeken en de diagnose
  • of er nog meer onderzoeken nodig zijn
  • welke behandelingen mogelijk zijn

Vaak heb je na het gesprek met je arts een gesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige om alles op een rijtje te zetten.

De uitslagen van de onderzoeken

De arts vertelt je wat er uit de onderzoeken is gekomen. Is het kanker of niet?

Vaak gebruikt de arts de woorden positief of negatief bij de uitslag van een onderzoek. Dit kan verwarrend zijn. Positief betekent dat er een afwijking is gevonden. Dat kan kanker zijn, maar dat hoeft niet per se. Negatief betekent dat er niets is gevonden.

Is er nog meer onderzoek nodig?

Vaak zijn er na diagnose nog meer onderzoeken nodig om te bepalen hoe uitgebreid de ziekte is en of er uitzaaiingen zijn. Je arts zal met je bespreken welke onderzoeken je krijgt.

Lees ook: Vragen die je kunt stellen over de onderzoeken

Mogelijke behandelingen

De arts vertelt vaak al kort welke behandeling(en) mogelijk zijn. Meestal volgt er nog een apart gesprek waarin de arts de behandelingen uitgebreider met je bespreekt.

Lees ook: In gesprek met je arts over de behandeling

Extra gesprek

Heb je aan het eind van het gesprek nog vragen of wil je nog dingen bespreken? Vertel dit aan je arts. Hij of zij kan dan een extra afspraak inplannen. Sommige artsen plannen zelf al vervolgafspraken.

Als je thuis nog met vragen zit

Vaak zit je thuis nog met vragen. Dat is heel normaal. Wat kun je doen?

  • Bel of mail de verpleegkundige
  • Ga naar je huisarts met je vragen
  • Schrijf minder dringende vragen die je te binnen schieten op voor een volgend gesprek

Het gesprek met je arts voorbereiden

Het lezen van deze artikelen kan je helpen:

Wat kan SON voor je doen?

Voor (ex-)patiënten met schildklierkanker is er binnen Schildklier Organisatie Nederland (SON) een werkgroep schildklierkanker.
Meer lezen