Wereldkankerdag 4FEB

Aandacht voor de impact van kanker. Juist nu.

Wereldkankerdag 2021Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. Schildklierkanker krijgen ongeveer 700 mensen per jaar.

Het thema voor 2021: kanker in Coronatijd

Dit jaar is er bijzondere aandacht voor kanker in coronatijd. Juist nu is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact van kanker. En dat mensen met kanker en hun naasten de weg weten te vinden naar coronaproof zorg en ondersteuning. Lees deze ervaring >>

De confrontatie met kanker heeft niet alleen impact op het lichaam, maar is vaak ook emotioneel en sociaal ingrijpend. Ben jij ziek (geweest), heeft iemand in je omgeving kanker (gehad) of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er diverse vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar zijn.

Activiteiten

Op de website Wereldkankerdag.nl/agenda vind je een scala aan activiteiten, online sessies, etc. Interessant voor (ex-)schildklierkankerpatiënten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Hoe herstel je krachtig en duurzaam (15.00 – 16.30 uur, 4 februari)
 • Fysieke en cognitieve vitaliteit in coronatijd (19.30-20.30 uur, 4 februari)

Deze campagne is een initiatief van: IKNL, IPSO, Kanker.nl, Catharina Ziekenhuis, KWF Kankerbestrijding. De actie wordt ondersteund door vele partnerorganisaties in het land, waaronder Schildklier Organisatie Nederland.

Ook schildklierkanker verdient meer aandacht!

De zorg is goed, maar kan nog beter. Dit geldt ook voor de begeleiding en nazorg. Ook moet het voor patiënten duidelijker zijn waar goede schildklierkankerzorg te vinden is. Jij kunt helpen. Wil jij deze dag – 4 februari – onder de aandacht brengen in jouw omgeving en verder? Deel dit bericht en plaats berichten op social media, gebruik hierbij #wereldkankerdag. Wijs op Wereldkankerdag.nl met haar presentatie van interessante zorgorganisaties. En wijs op wat SON biedt voor mensen met schildklierkanker (of ex-patiënten).

Wat kun je nog meer doen op 4 februari?
wereldkankerdag 4 fbr 2021Je kunt vandaag – Wereldkankerdag – een foto op sociale media plaatsen waarop je een digitale handkus geeft. Deze kus draag je op aan iemand uit je omgeving die met kanker geconfronteerd is – als patiënt, naaste of nabestaande. Of aan (schildklier)kankerpatiënten in het algemeen, of bijvoorbeeld de zorgverleners die elke dag weer voor hen klaarstaan. De kus is bedoeld om een hart onder de riem te steken en aandacht te vragen voor de impact van kanker.
Bekijk enkele voorbeelden >>

 

Aanpassingen SON in verband met Corona

 • Bij SON is de bereikbaarheid van de Schildkliertelefoon uitgebreid in verband met Corona. Hier is veel behoefte aan geweest; dit was merkbaar aan het aantal telefoontjes.
 • Er is een actuele pagina met informatie omtrent Corona en schildklieraandoeningen.
 • Schildklierkanker online! De fysieke activiteiten zijn helaas door Corona afgezegd. Tijdens de week van de Schildklier – 25 t/m 31 mei 2021 – organiseert de werkgroep Schildklierkanker een online activiteit. Wilt je op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar kanker@schildklier.nl

SON werkgroep schildklierkanker

Voor (ex-)patiënten met schildklierkanker is er binnen Schildklier Organisatie Nederland (SON) een actieve werkgroep schildklierkanker. De werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van (online) lotgenotencontact, informatiebijeenkomsten en realiseert kennisontwikkeling over schildklierkanker en behandeling. Tevens onderhoudt de werkgroep contacten met expertisegroepen, gespecialiseerde ziekenhuizen en artsen en collega-organisaties nationaal en internationaal.

Projecten in 2020

 • PraatkaartPraatkaart Schildklierkanker
  In samenwerking met NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) en Pharos hebben wij een praatkaart Schildklierkanker ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor artsen om de patiënt op een eenvoudige manier uitleg te geven over schildklierkanker.
 • Visiedocument ‘Expertzorg bij schildklierkanker’
  In het visiedocument zetten we uiteen waarom expertzorg voor schildklierkanker noodzakelijk is en hoe dit er uit moet zien vanuit het perspectief van ervaringsdeskundige schildklierpatiënten. Met deze visie wil SON bijdragen aan de ontwikkelingen om in Nederland de best mogelijke en toekomstbestendige zorg voor patiënten met (verdenking op) schildklierkanker te realiseren.
 • plaatje vraagbaakVraagbaak voor schildklierkanker-patiënten (externe site)
  SON heeft, samen met Patiëntenplatform Zeldzame Kankers en kanker.nl, een groep professionals bereid gevonden om vragen van patiënten online te beantwoorden. Je kunt je vraag stellen aan artsen van het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht. Klik op het plaatje op deze pagina.
 • wereldkankerdag doneer je ervaringDoneer uw ervaring
  Zet jouw kennis over en ervaring met (schildklier)kanker in voor een beter leven en betere zorg voor mensen die kanker hebben (gehad).

 

Meer informatie en contact

Op onze website vind je uitgebreide en betrouwbare informatie over schildklierkanker en informatie om in contact te komen met andere mensen met schildklierkanker.