Ziekenhuizen voor schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame kankersoort. Het is daarom belangrijk dat de behandeling van schildklierkanker plaatsvindt in een ziekenhuis met voldoende kennis en ervaring.

De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan erg snel: de mogelijkheden voor diagnose en behandeling worden steeds complexer. Dit maakt het voor artsen die veel kankersoorten behandelen niet altijd mogelijk alle ontwikkelingen voor alle kankersoorten bij te houden. En omdat bijna alle ziekenhuizen in Nederland schildklierkanker behandelen, kan dit betekenen dat ziekenhuizen te weinig ervaring hebben met het behandelen van deze zeldzame kankersoort.

Mogelijk word je verwezen naar een ander ziekenhuis. Dat kan zijn voor een deel van de behandeling of voor de hele behandeling.

Het is soms onduidelijk of een ziekenhuis voldoende kennis en ervaring heeft.
Je kunt de volgende vragen aan je arts stellen, bijvoorbeeld:

  • hoe vaak wordt schildklierkanker in het ziekenhuis behandeld?
  • vindt er multidisciplinair overleg plaats?
  • als het geen universitair ziekenhuis is: werkt het ziekenhuis samen met een universitair ziekenhuis?

Expertzorg voor schildklierkanker

Er zijn nog meer zaken belangrijk voor een goede behandeling van schildklierkanker. Schildklier Organisatie Nederland (SON) heeft daarom een visiedocument opgesteld waarin zij criteria benoemt waaraan expertziekenhuizen voor schildklierkanker volgens haar moeten voldoen.

SON pleit voor expertzorg en concentratie van de zorg voor schildklierkanker in een beperkt aantal gespecialiseerde ziekenhuizen. Dit pleidooi, de onderbouwing en criteria, zijn te lezen in het visiedocument ‘Expertzorg voor schildklierkanker’.

Expertisecentra schildklierkanker

Om als expertisecentrum zeldzame aandoening (ECZA) door de minister van VWS erkend te worden – opnieuw of voor het eerst –  voeren de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de VSOP een beoordelingsprocedure uit. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS. SON is betrokken om de kandidaat-expertisecentra ook vanuit patiëntenperspectief te beoordelen.

Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom

Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Centrum Endocriene Tumoren Leiden

Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+)

Oncologie centrum

Rotterdam

Erasmus MC

Schildklierkanker

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Expertisecentrum Zeldzame Tumoren

Kinderen en schildklierkanker

Kinderen met schildklierkanker kunnen terecht in het Prinses Maxima Centrum

Ervaringen met expertziekenhuizen

Lees hier de interviews die SON hield met een aantal patiënten die ervaring hebben met een behandeling van schildklierkanker in een expertziekenhuis.

Bronnen

  • Orphanet
    Orphanet is een mede door de Europese Commissie ondersteunde Europese databank die informatie aanbiedt over zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen, voor zowel personeel in de gezondheidszorg als patiënten. Orphanet kent een Orphanet Nederland Team en een Wetenschappelijke Advies Raad Orphanet Nederland.

Doneerbutton