Struma en knobbels

Met struma of krop wordt een zichtbare of tastbare vergroting van de schildklier bedoeld. Deze vergroting kan egaal of knobbelig (nodulair) zijn. Met één knobbel noem je het een nodus, met meer knobbels noem je het multinodulair.

Struma komt zowel voor bij een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) als bij een snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). De schildklierfunctie kan ook normaal zijn.

Behandeling is vaak niet nodig, maar dit hangt af van de klachten die je ervaart.