Struma en knobbels

Met struma of krop wordt een zichtbare of voelbare vergroting van de schildklier bedoeld. Struma komt zowel voor bij een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) als bij een snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). De werking van de schildklier kan ook normaal zijn. Er kunnen verschillende oorzaken zijn.

De vergroting van de schildklier kan egaal of knobbelig (nodulair) zijn. Met één knobbel noem je het een nodus, met meer knobbels noem je het multi-nodulair.

In Nederland wordt bij 10% van de jong volwassenen (geringe) krop gevonden. Ongeveer 8% van de volwassenen heeft een voelbare schildklierknobbel.

Oorzaken

Een struma kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • jodiumtekort
  • schildklierontsteking
  • struma veroorzakende stoffen zoals: thiocyanaat
  • schildklierremmend middelen
  • lithium

Wereldwijd is jodiumgebrek de belangrijkste oorzaak voor struma. In Nederland komt dit nauwelijks voor.

Er zijn verschillende soorten knobbels bijvoorbeeld:

  • cyste (holte gevuld met vocht)
  • colloïd nodus (knobbel met sponsachtige samenstelling)
  • solide nodus (knobbel die geheel uit weefsel bestaat)

De meeste schildklierknobbels zijn goedaardig. Een klein percentage (ongeveer 5%) van de voelbare schildklierknobbels is kwaadaardig.

Lees meer onder Diagnose stellen