Struma en knobbels

Met struma of krop wordt een zichtbare of tastbare vergroting van de schildklier bedoeld. Deze vergroting kan egaal of knobbelig (nodulair) zijn. Met één knobbel noem je het een nodus, met meer knobbels noem je het multi-nodulair.

Struma komt zowel voor bij een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) als bij een snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). De schildklierfunctie kan ook normaal zijn.

In Nederland wordt bij 10% van de jong volwassenen (geringe) krop gevonden. Ongeveer 8 % van  de volwassenen heeft een voelbare schildklierknobbel.

Oorzaken

Een struma kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • puberteit
  • zwangerschap in combinatie met jodiumgebrek
  • emoties
  • jodiumtekort
  • strumagene stoffen* zoals: thiocyanaat
  • schildklierremmende middelen
  • lithium

Wereldwijd is jodiumgebrek de belangrijkste oorzaak voor struma.

*Strumagene stoffen zijn struma veroorzakende stoffen.