Behandeling

Behandeling bij een te snelle schildklier

De verschillende vormen van hyperthyreoïdie worden verschillende behandeld:

  • Ziekte van Graves
  • Toxisch multinodulair struma/toxisch adenoom (Ziekte van Plummer)
  • Schildklierontsteking
  • Externe factoren
  • Centrale hyperthyreoidie
  • Hyperthyreoïdie door zwangerschap

In de meeste gevallen zal (eerst) voor een medicamenteuze behandeling worden gekozen. Bij een aantal vormen van hyperthyreoïdie zal meteen voor een definitieve oplossing (radioactief jodium of operatie) moeten worden gekozen omdat medicijnen zeker niet zullen helpen.