Centrale hyperthyreoidie

In zeer zeldzame gevallen ontstaat bij mensen een hypofyse-adenoom dat een overmaat aan TSH produceert. Een adenoom (gezwel) op zichzelf is goedaardig, maar door de overmaat aan TSH gaat de schildklier te veel schildklierhormoon produceren en ontstaat hyperthyreoïdie. Ook hier ligt de oorzaak buiten de schildklier. Deze aandoening is zeer zeldzaam.