Zwangerschap

De schildklier speelt ook een belangrijke rol voor, tijdens en na de zwangerschap. Schildklieraandoeningen hebben dus een grote invloed. Zowel wat betreft het verloop van de zwangerschap als de ontwikkeling van het kind.

De meeste schildklieraandoeningen ontstaan langzaam en sluipend en kunnen soms al jarenlang bestaan voor ze worden vastgesteld. Een zwangerschap kan:

  • een schildklierziekte uitlokken
  • de aandoeningen verergeren of
  • juist tijdelijk verminderen

Er zijn veel oorzaken van een verstoorde schildklierfunctie. De schildklier werkt daarbij te langzaam of te snel.

Zwangerschap en te snelle schildklier (hyperthyreoïdie)

Voor de zwangerschap

Onbehandelde of onvoldoende behandelde hyperthyreoïdie kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Het is belangrijk om bij een schildklierziekte en een kinderwens vooraf informatie in te winnen bij een gynaecoloog of een internist gespecialiseerd in schildklierziekten.

Tijdens de zwangerschap

Onbehandelde of onvoldoende behandelde hyperthyreoïdie kan leiden tot een verhoogde kans op vroeggeboorte, groeivertraging of overlijden van de baby rondom de geboorte en bij de moeder tot hoge bloeddruk en hartfalen. De ziekte van Graves moet tijdens de zwangerschap behandeld worden met schildklierremmers (thyreostatica) volgens de titratiemethode, zodat de dosis schildklierremmers zo laag mogelijk is.

Na de zwangerschap

Na de zwangerschap wordt de schildklierfunctie gecontroleerd. Na de bevalling neemt de werking van de schildklier vaak weer toe. Meestal moet de dosering van de schildklierremmers worden aangepast. Na de geboorte en in de maanden daarna komen stemmingsveranderingen – vooral depressieve stemmingen – vaker voor bij vrouwen met een te snelle schildklier, maar het is niet duidelijk of de schildklier daarvan de oorzaak is.

Op de website Thuisarts.nl/schildklierafwijking staat uitgebreide informatie over schildklierproblemen en zwangerschap