Levothyroxine

Instellen op levothyroxine is maatwerk

De behandeling van hypothyreoïdie – een schildklier die onvoldoende hormoon produceert – bestaat uit het voorschrijven van schildklierhormoon levothyroxine (T4) om het tekort aan zelf geproduceerd hormoon aan te vullen. ‘Instellen’ is het bereiken van de juiste dosis aanvullend hormoon om je zo optimaal mogelijk te voelen. Tabletten levothyroxine zijn verkrijgbaar van diverse merken en van merkloze geneesmiddelen.

Webinar ‘Optimaal instellen’

Gepubliceerd op 23 februari 2023

Hieronder zie je de presentatie (powerpoint) die deel uitmaakt van het webinar ‘Optimaal instellen’ (zie hierboven).

Levothyroxine = levothyroxinenatrium = Thyrax® = Euthyrox® = Eltroxin® = Thyrofix® = Tirosint® = schildklierhormoon = T4

Het instelproces

De aanpak bestaat uit twee fasen, waarbij de dosering wordt aangepast van grof naar fijn.

Fase 1: grof-instellen

Bij de behandeling van hypothyreoïdie probeert de behandelaar de TSH-waarde (en de FT4-waarde) binnen de normaalwaarden te krijgen. In deze fase spelen bloedwaarden een grote rol.

Meer informatie over Fase 1: grof-instellen

Fase 2: fijn-instellen

In de tweede fase gaat het om het fijn-instellen: het bereiken van de optimale waarden voor TSH en (FT4), door het aanpassen van de dosering levothyroxine in (hele) kleine stapjes. Ieder mens heeft zijn eigen unieke optimale waarden. Voor het bepalen van de ideale dosering spelen de ervaren klachten een belangrijke rol.

Meer informatie over Fase 2: fijn-instellen

Wat maakt schildkliermedicatie bijzonder?

Het instellen op schildklierhormoon verloopt anders dan instellen op andere medicijnen. Dit komt vooral door de lange halfwaardetijd. Met halfwaardetijd wordt bedoeld de tijd die het lichaam nodig heeft om de helft van een ingenomen hoeveelheid medicatie af te breken. Bij paracetamol is dat enkele uren, daarom neemt men dat een paar keer per dag in bij (langdurige) pijn. Paracetamol werkt dan ook snel. Maar bij levothyroxine duurt het 6 tot 10 dagen om de helft van een ingenomen dosis af te breken. Hierdoor is het niveau in het lichaam pas na 6 weken enigszins stabiel. Soms duurt het nog langer. Pas daarom niet vaker dan eens per zes weken de dosis aan.

Ga er ook nooit van uit dat een bloedwaarde per definitie stabiel is, misschien is het wel een momentopname in een dalende of stijgende beweging.

Kleine aanpassingen, grote verschillen!

We benadrukken dat het belangrijk is om bij aanhoudende klachten door te gaan met het verfijnen van de dosering. Kleine aanpassingen van de dosering kunnen hét verschil maken en de kwaliteit van leven (sterk) ten goede komen.

Prof. dr. Robin Peeters, verbonden aan Erasmus MC in Rotterdam: “Een juiste instelling op schildklier-medicatie luistert nauw. Belangrijk hierbij is dat er grote verschillen zijn tussen patiënten. Wat een goede instelling is voor de ene patiënt, hoeft dit niet te zijn voor de andere patiënt.”

Lees het gehele artikel

Goed samenwerken met behandelaar

Om tot een goed resultaat van de behandeling te komen is een goede samenwerking met je arts of verpleegkundige belangrijk.

Meer lezen

Apotheker over het schildklierhormoon levothyroxine

Lees meer: