Hashimoto encephalopathie

Deze ernstige aandoening wordt ook wel Hashimoto encephalopathie (HE) genoemd. Het is een immunologische ziekte die zich neurologisch uit. Sommige deskundigen zien het niet zozeer als een schildklieraandoening, maar als een neurologisch syndroom. Deze aandoening is zeer, zeer zeldzaam.

De aandoening wordt ook wel SREAT (Steroid Responsive Encephalopathy associated with Autoimmune Thyroiditis) genoemd. Wat deze benaming al als meest opvallende kenmerk noemt, is dat het goed reageert op een behandeling met steroïden, zoals prednison. De aandoening kan zelfs zozeer gemist worden, dat mensen hierdoor in de psychiatrie terechtkomen en niet reageren op de standaard behandeling.

Diagnose

De diagnose is moeilijk te stellen en vraagt minimaal om een standaard schildklier-bloedonderzoek (inclusief schildklier-antistoffen). Daarnaast kan een EEG onderzoek en een neuropsychologisch onderzoek worden uitgevoerd, bij voorkeur door een gespecialiseerde neuroloog. Het kan voorkomen of ontstaan op elke leeftijd en wordt vaker gezien bij vrouwen dan bij mannen. In het Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde werden in 1999 al 3 casussen beschreven; van een meisje van 12, een vrouw van 32 en een man van 40 jaar met Hashimoto Encephalitis.

Klachten

Epilepsie, psychiatrische beelden (bijv. hallucinaties), (ernstige) neurologische klachten, cognitieve klachten, dementie, bewustzijnsproblemen, krampaanvallen, tremor, geheugenverlies, etc.

Behandeling

Behandeling met steroïden (een stootkuur Prednison of prednisolon) is in het algemeen snel succesvol. Vervolgens is veelal een (hoge dosis) onderhoudsmedicatie met steroïden nodig om de klachten blijvend te onderdrukken.


Bronnen: