Hashitoxicose

De ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte waarbij de schildklier ontstoken is. Het gevolg daarvan is op den duur een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Soms vertoont deze ziekte in de beginfase van verschijnselen van hyperthyreoïdie (Hashitoxicose). Deze worden veroorzaakt doordat ten gevolge van de auto-immuun ontsteking kleine holtes met schildklierhormoon (follikels) kapot gaan. Dit kan leiden tot een te hoge hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed. De fase van hyperthyreoïdie is tijdelijk en gaat over in hypothyreoïdie of in een (tijdelijk) normaal werkende schildklier.

Klachten

Tijdelijk klachten van hyperthyreoïdie.

Behandeling

Geen, bij langdurige hartkloppingen kan een bètablokker worden voorgeschreven.


Bron:
Unnikrishnan A.G. – Hashitoxicosis: A Clinical Perspective. – Thyroid Research & Practice 2013;105-6