Invloed zwangerschap op schildklierwaarden

Tijdens de zwangerschap ondergaat de schildklierfunctie bij de moeder een aantal veranderingen. Ten eerste is er meer behoefte aan jodium. Tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding is de aanbevolen dagelijkse jodiuminname 250 microgram per dag. Te veel jodium is ook niet goed daarom geldt als maximum 500 microgram per dag. Ter vergelijking voor volwassenen is de aanbevolen dagelijkse jodiuminname 150 microgram per dag.

Omdat tijdens de zwangerschap het gehalte aan oestrogenen in het bloed stijgt neemt ook het gehalte aan eiwitten die hormonen binden toe. Daardoor wordt de totale hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed hoger. Maar de hoeveelheid van het direct beschikbare hormoon, vrij T4 (FT4) en vrij T3 (FT3) blijft meestal binnen het normale gebied.

Ook het gehalte aan hCG (humaan choriongonadotrofine, het zwangerschapshormoon) in het bloed neemt toe. hCG lijkt op TSH en zorgt er voor dat meer schildklierhormoon wordt aangemaakt en afgegeven aan het bloed met als gevolg dat de TSH wordt onderdrukt. In het 1e trimester van de zwangerschap stijgen de FT4- en FT3-waarden daarom licht, maar blijven meestal wel binnen het normale gebied. Rond de 20e week van de zwangerschap is de TSH- en FT4-waarde weer zoals die voor de zwangerschap was.

Veranderingen in de zwangerschap zorgen ervoor dat de productie van schildklierhormoon 40 tot 100% toeneemt, zodat er voldoende schildklierhormoon is voor moeder en kind.

Bij een te langzame of te snelle schildklier is een juiste aanpassing van de productie van schildklierhormoon tijdens zwangerschap niet van zelfsprekend.

Bronnen:
www.nve.nl,www.voedingscentrum.nl, www.knov.nl, www.nvog.nl

Schildklieraandoeningen en zwangerschap

De schildklier speelt dus een belangrijke rol voor, tijdens en na de zwangerschap. Schildklieraandoeningen hebben een grote invloed. Zowel wat betreft het verloop van de zwangerschap als de ontwikkeling van het kind.

Schildklieraandoeningen ontstaan soms langzaam en sluipend en kunnen al jarenlang bestaan voor ze worden vastgesteld.
Een zwangerschap kan:

  • een schildklierziekte uitlokken
  • de aandoeningen verergeren of
  • juist tijdelijk verminderen