Subklinische hypothyreoïdie en zwangerschap(swens)

Tijdens de zwangerschap wordt bij gezonde vrouwen meer schildklierhormoon aangemaakt dan normaal. Of vrouwen met subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap voldoende schildklierhormoon kunnen maken is niet duidelijk. Vrouwen met een subklinische hypothyreoïdie worden dus sterk geadviseerd om zich bij een zwangerschap(swens) bij de arts te melden, om te bespreken wat in hun situatie het beste is.
Volgens de richtlijn schildklierfunctiestoornissen van de NIV betekent dit:

  • TSH 4-10 mIU/L
    Wel/niet behandelen hangt af van de hoogte van TSH en de gynaecologische voorgeschiedenis en wordt samen met de patiënt overwogen.
  • TSH groter dan 10 mIU/L
    Behandeling met levothyroxine wordt voorafgaande en tijdens de zwangerschap aanbevolen.

Bij vrouwen met subklinische hypothyreoïdie die niet met levothyroxine worden behandeld wordt door de organisatie van verloskundigen geadviseerd minimaal eenmaal tijdens de zwangerschap de TSH en FT4 te bepalen.

Bronnen: www.knov.nl, Subklinische hypothyreoïdie zwangerschap (richtlijnendatabase)

TPO-antistoffen en zwangerschap(swens)

Antistoffen thyroperoxidase (TPO) komen soms ook voor bij mensen met een normaal werkende schildklier. Uit onderzoek is gebleken dat bij zwangere vrouwen met TPO-antistoffen en een normaal werkende schildklier een miskraam en vroeggeboorte vaker voorkomt dan bij vrouwen zonder TPO-antistoffen.

Er zijn twee studies opgezet om te onderzoeken of behandeling met levothyroxine van vrouwen met TPO-antistoffen en een normale schildklierfunctie een gunstig effect heeft op het ontstaan van een zwangerschap en de zwangerschapsuitkomst. De TABLET-studie1 en de T4-life studie2 in het Amsterdam-UMC.

In beide studies kregen vrouwen voorafgaande aan en gedurende de zwangerschap levothyroxine. Bij de TABLET-studie1 kregen ze 50 microgram levothyroxine per dag, bij de T4-life-studie2 kregen ze een dosis levothyroxine die afhankelijk is van de TSH-waarde en van het lichaamsgewicht.

Beide studies toonden aan dat behandeling met levothyroxine bij vrouwen met TPO-antistoffen geen effect heeft op het ontstaan van een zwangerschap en op de uitkomst van de zwangerschap.

Bronnen:
1 Dhillon-Smith RK, Middleton LJ, Sunner KK, Cheed V, Baker K, Farrell-Carver S, et al. Levothyroxine in women with thyroid peroxidase antibodies before conception. N Engl J Med. 2019;380:1316–25.
2 van Dijk MM et al. Levothyroxine in euthyroid thyroid peroxidase antibody positive women with recurrent pregnancy loss (T4LIFE trial): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Mar 14:S2213-8587(22)00045-6. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00045-6. Online ahead of print.

Klachten na de bevalling

Schildklierontsteking na de bevalling >>