Bijwerkingen melden

Om de veiligheid van medicijnen goed te kunnen bewaken, is het belangrijk dat ervaringen met bijwerkingen gemeld worden bij het Bijwerkingencentrum Lareb via mijnbijwerking.nl.

Waarom bijwerking melden?

Naast de gewenste werking kan elk geneesmiddel of vaccin bijwerkingen geven. Ondanks uitgebreide onderzoeken komen sommige bijwerkingen pas aan het licht wanneer veel verschillende mensen het geneesmiddel gebruiken. En soms ontstaan bijwerkingen pas na een langere tijd of in combinatie met andere geneesmiddelen of aandoeningen.
Het is dus belangrijk om vermoedens van bijwerkingen te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Hoe meer meldingen Lareb ontvangt, hoe completer de informatie is en hoe sneller Lareb nieuwe bijwerkingen ontdekt.

Meldingen van patiënten en zorgverleners geven waardevolle kennis over bijwerkingen van geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten. Deze kennis helpt bijwerkingen te voorkomen, te herkennen en te behandelen. Ook kunnen zorgverleners en patiënten met deze kennis bijvoorbeeld de keuze voor een bepaald geneesmiddel of vaccin beter afwegen. Hierdoor dragen meldingen bij aan een veilig gebruik van geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten.
Hou bijwerkingen niet bij je! Deel ze via mijnbijwerking.nl.

Wat kun je melden?

Alle vermoedens van bijwerkingen kunnen gemeld worden. Het gaat hierbij om alle geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn. Met of zonder recept. Dus ook geneesmiddelen en voedingssupplementen van de drogist, supermarkt of internet. Zoals:

 • Onbekende bijwerkingen: bijwerkingen die nog niet in de bijsluiter staan.
 • Bekende bijwerkingen: bijwerkingen die wel in de bijsluiter staan. Dat geeft meer informatie over deze bijwerkingen, zoals de ernst en het beloop van de bijwerking.
 • Bijwerkingen na een merkwisseling: bijwerkingen of klachten na de overstap op een geneesmiddel van een ander merk.
 • Bijwerkingen van gezondheidsproducten: denk hierbij aan vitamines, voedingssupplementen, kruidenmiddelen of afslankproducten.

Wat is een bijwerking?

Een bijwerking is een onvoorziene en ongewenste klacht die optreedt als gevolg van het gebruikte geneesmiddel. We denken hierbij meestal aan negatieve gevolgen. Maar een positief effect kan ook optreden.
In de bijsluiter staan de belangrijkste bijwerkingen van een geneesmiddel.

Levothyroxine

Levothyroxine vervangt je eigen schildklierhormoon. Als de dosering goed is ingesteld treden in het algemeen daarom geen bijwerkingen op. Belangrijk is hierbij dat je de doseringsvoorschriften van uw arts volgt. Om te bepalen of de dosering goed is, worden ook de waarden in uw bloed gecontroleerd.  

Alleen een te hoge dosis of een te snel verhogen van de dosering kan leiden tot symptomen van een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). Deze worden soms onterecht herkend als bijwerking. Een voorbeeld hiervan is wanneer je noodgedwongen een ander merk gaat gebruiken. Klachten die dan kunnen optreden zijn veelal het gevolg van een overdosering, en verdwijnen vaak wanneer je weer goed bent ingesteld.

In incidentele gevallen kunnen hulpstoffen een allergische reactie geven. Dit kun je melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Heb je een vermoeden dat jouw klacht het gevolg is van je geneesmiddelgebruik? En ben je, in het geval van levothyroxine, goed ingesteld? Meld je bijwerking dan via mijnbijwerking.nl  

Wat doet Lareb met de meldingen?

Een team van deskundigen bekijkt elke melding die Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld artsen, apothekers en biomedische wetenschappers die bij Lareb werken. Als de aard of het aantal van de meldingen daar aanleiding voor geeft, dan voeren zij een analyse uit.

Zij kijken dan naar heel veel aspecten van de gemelde bijwerkingen. Bijvoorbeeld:

 • Hoeveel meldingen er zijn binnengekomen (ook in andere landen)
 • Hoe lang het duurde voordat de klachten ontstonden
 • Of er een logische verklaring is voor de klachten
 • Hoe vaak de klachten normaal gesproken voorkomen
 • Of andere oorzaken ook een rol gespeeld kunnen hebben

Ook kijken de deskundigen in literatuur van wetenschappelijke onderzoeken en medische naslagwerken. Daarnaast overlegt Lareb met andere experts, zoals medisch specialisten. Zij hebben veel kennis over de aandoening en hebben ervaring met het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen. Lareb kijkt dus zorgvuldig en uitgebreid naar al die aspecten voordat het met een conclusie komt.

Wat doet Lareb met de analyses?

Als analyses leiden tot nieuwe kennis over bijwerkingen, dan publiceert Lareb daarover. Bijvoorbeeld via nieuwsberichten op de website www.lareb.nl, berichten op sociale media, de nieuwsbrief, via wetenschappelijke artikelen en niet-wetenschappelijke artikelen voor patiënten en algemeen publiek, en via contact met beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties.

Op de website van Bijwerkingencentrum Lareb is veel informatie te vinden over bijwerkingen. Je kunt zoeken in drie verschillende kennisbanken naar informatie over:

 • bijwerkingen van geneesmiddelen
 • bijwerkingen van vaccins
 • geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Lareb informeert ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) via signaleringen. Als het om vaccins gaat, dan informeert Lareb ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en als het om gezondheidsproducten gaat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Zij kunnen vervolgens maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de bijsluiter aanpassen, aanscherpen wie het geneesmiddel mag gebruiken of het vaccin mag krijgen, of een middel van de markt halen.

Meer informatie over de meldprocedure en antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op www.lareb.nl.

Hou bijwerkingen niet bij je! Deel ze via mijnbijwerking.nl