Bijwerkingen melden

Bijwerkingen melden bij Lareb

Om de veiligheid van medicijnen goed te kunnen bewaken, is het belangrijk dat ervaringen met bijwerkingen gemeld worden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Waarom bijwerking melden?

Voordat een medicijn wordt toegelaten (registratie), komen bijwerkingen deels naar voren tijdens onderzoek, maar niet allemaal. De bijwerkingen die uit het onderzoek naar voren komen, worden vermeld in de bijsluiter. De overige worden verzameld door informatie uit meldingen. Zo komt er steeds meer kennis beschikbaar. Een voorbeeld is de melding van paniekaanvallen na het gebruik van levothyroxine.

Banner Bijwerkingenweek 2022

Waarom bijwerkingen melden? (klik op plaatje)

Wanneer bijwerkingen melden?

Meld die bijwerkingen van medicijnen, vaccins en andere gezondheidsproducten, waarvan je vindt dat zorgverleners en patiënten het ook moeten weten. Dit kunnen nieuwe en onbekende klachten zijn, maar ook informatie over bekende bijwerkingen is welkom. Denk hierbij aan ernst, beloop of het risico van het niet (h)erkennen van de klacht in de praktijk. Maar denk ook aan klachten die optreden bij het omzetten van het ene naar het andere merk schildklierhormoon. Zoals het geval was bij Thyrax en kan voorkomen na het (ongevraagd) wisselen van merk door de apotheek.

Wat is een bijwerking?
Het begrip ‘bijwerking’ kan in dit kader verwarrend werken. Het wordt meestal gebruikt voor complicaties en ongewenste en onbedoelde extra/bijwerkingen van medicatie. In het geval van levothyroxine gaat het dus meer om een ongewenst effect van de behandeling, die optreedt zonder bedoeling en voorschrift.

Een bekend voorbeeld is het optreden van klachten door het moeten wisselen van merk door het Thyrax-tekort. Hierdoor traden klachten van overdosering (hyperthyreoïdie) op, aantoonbaar via bloedwaarden. Dit is dus de normale werking van deze medicatie – levothyroxine – maar wel een ongewenst effect. Deze effecten worden door Bijwerkingencentrum Lareb ook als ‘bijwerking’ geregistreerd. Deze bijwerking kan dus optreden ongeacht het merk en is verbonden aan de werkzame stof levothyroxine.

Ook als je niet zeker weet of jouw klacht een bijwerking van je medicijn is, kun je toch een melding doen.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Bijwerkingencentrum Lareb bekijkt elke melding afzonderlijk en verwerkt en registreert deze anoniem. De analyses van deze meldingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot waarschuwingen of aanpassingen in de bijsluitertekst.

Hoe melden?

Ga naar Bijwerkingencentrum Lareb of gebruik de app ‘Bijwerking’. Op de website van Lareb kun je ook per geneesmiddel (of vaccin) zoeken naar informatie over bijwerkingen. Als jij een melding doet, vraag dan ook aan je behandelaar om een melding te doen.

Ga naar Lareb