(Niet) wisselen medicijnmerk

Apothekers bieden soms een ander merk aan dan je gewend bent. Als reden wordt veelal genoemd dat de zorgverzekeraar dit voorschrijft (preferentie- of voorkeursbeleid) of dat zij jouw merk niet op voorraad hebben. Moet je dit accepteren? Nee!

Niet wisselen als je goed bent ingesteld (zonder medische noodzaak).

 

Jouw apotheek behoort jou jouw eigen merk te bieden; verzekeraars hebben geen voorkeursbeleid voor schildkliermedicijn (preferentiebeleid) dus jouw apotheek kan zich daar niet op beroepen.

Als je goed bent ingesteld, is wisselen van medicijnmerk (of fabrikant) ongewenst. Dit is niet een kwestie van de mening van SON. Dit staat:

 • in de behandelrichtlijn NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (huisartsenrichtlijn)
  “Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie  (=opname, red.).”
 • in de NIV richtlijn schildklierfunctiestoornissenmodule (internistenrichtlijn)(module 9.5)
  “Vermijd het wisselen van levothyroxine preparaten zonder medische noodzaak.”
 • in de handleiding Geneesmiddelsubstitutie van de apothekers (KNMP)
  “In de G-Standaard zijn multi-source geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte, waarbij substitutie kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de therapie, op GPK-niveau voorzien van de melding ‘geneesmiddelsubstitutie vermijden’.”
 • op de website Thuisarts.nl, o.a. bij te langzaam werkende schildklier
  “Per merk of verpakking van levothyroxine kan de sterkte en de opname in uw lichaam wat verschillen. Daarom is het belangrijk dat u steeds hetzelfde merk gebruikt.”

 

Belangrijke fragmenten voor schildklierpatiënten

SON heeft in Richtlijnen – belangrijke fragmenten een aantal onderwerpen uit de richtlijn en handleiding uitgelicht waarmee schildklierpatiënten vaak te maken hebben, waaronder niet wisselen zonder medische noodzaak. Ook het Thyrax-tekort onderzoek naar de gevolgen van het gedwongen overstappen van Thyrax op een ander merk bevestigt dat dit tot ontregeling en grote gezondheidsklachten kan leiden.

 

Waarom dit stellige standpunt?

Dit heeft te maken met de smalle therapeutische breedte van levothyroxine. Het werkzame bestanddeel (levothyroxine) is bij alle merken hetzelfde bij eenzelfde dosering, maar de hoeveelheid levothyroxine die in een tablet zit mág 10% afwijken ten opzichte van de aanduiding op de verpakking. Bovendien kan de hoeveelheid levothyroxine die uit een tablet in het lichaam wordt opgenomen verschillen per merk of fabrikant. Dat komt doordat de merken verschillende hulpstoffen bevatten die van invloed kunnen zijn op de opname van de werkzame stof in de maag/darm. Verandering van medicijn kan dus zorgen voor een verandering in de hormoonspiegel.

Daarnaast kunnen sommige hulpstoffen (beiden kan) allergische reacties geven, maar dit is vrij zeldzaam. Op de website staat een overzicht van de hulpstoffen, die je kunt raadplegen als je bekend bent met een overgevoeligheid.

SON op de bres
Al meerdere jaren is SON aan het strijden om een einde te maken aan het wisselen van merk schildklierhormoon zonder medische noodzaak. Zij doet dit samen met inmiddels 17 andere patiëntenorganisaties. Meer lezen >>

 

TIP: ‘Medisch Noodzakelijk’ (MN) op het recept
Als je goed ingesteld bent, let er op dat je apotheker hetzelfde merk schildklierhormoon meegeeft. Het kan nodig zijn dat je arts ‘MN’ op het recept schrijft bij het voorschrijven van een specifiek merk. ‘MN’ staat voor ‘medische noodzaak’. Met andere woorden zo geeft de arts aan dat het voor jou medisch noodzakelijk is om hetzelfde merk schildklierhormoon te krijgen.

 

TIP: combineren van doseringen
Het niet beschikbaar zijn van een medicijn kan vaak (tijdelijk) worden opgelost door het delen van een hoger gedoseerde tablet van je eigen merk.

 

Wel wisselen

Het kan zijn dat je toch – om medische redenen – van medicijnmerk wilt of moet wisselen, in overleg met jouw arts. Lees dan: