(Niet) wisselen

Niet wisselen als je goed bent ingesteld

Apothekers bieden soms een ander merk aan dan je gewend bent. Als reden wordt veelal genoemd dat de zorgverzekeraar dit voorschrijft (preferentie- of voorkeursbeleid) of dat zij jouw merk niet op voorraad hebben. Moet je dit accepteren? Nee!

Jouw apotheek behoort jou jouw eigen merk te bieden; verzekeraars hebben geen voorkeursbeleid voor schildkliermedicijn (preferentiebeleid) dus jouw apotheek kan zich daar niet op beroepen.

Als je goed bent ingesteld, is wisselen van medicijnmerk (of fabrikant) ongewenst. Dit is niet een kwestie van de mening van SON. Dit staat in:

Bij Richtlijnen – belangrijke fragmenten is een aantal onderwerpen uit de richtlijn uitgelicht waarmee schildklierpatiënten vaak te maken hebben.

 

Ook het onderzoek naar de gevolgen van het gedwongen overstappen van Thyrax op een ander merk bevestigt dat dit tot ontregeling en grote gezondheidsklachten kan leiden.

Waarom dit stellige standpunt?

Het werkzame bestanddeel (levothyroxine) is bij alle merken hetzelfde (beperkte variatie valt binnen de wettelijke norm). Toch zijn de verschillende merken niet zomaar uitwisselbaar. De hoeveelheid levothyroxine die uit een tablet in het lichaam wordt opgenomen, kan per merk of fabrikant verschillen. Dat komt doordat de merken verschillende hulp- en vulstoffen bevatten die van invloed kunnen zijn op de opname van de werkzame stof in de maag/darm.

Verandering van medicijn kan dus zorgen voor een verandering in de hormoonspiegel.
Daarnaast kunnen sommige hulpstoffen (beiden kan) allergische reacties geven, maar dit is vrij zeldzaam. Op de website staat een overzicht van de hulpstoffen, die je kunt raadplegen als je bekend bent met een overgevoeligheid.

TIP
Als je goed ingesteld bent, let er op dat je apotheker hetzelfde merk schildklierhormoon meegeeft. Het kan nodig zijn dat je arts ‘MN’ op het recept schrijft bij het voorschrijven van een specifiek merk. ‘MN’ staat voor ‘medische noodzaak’. Met andere woorden zo geeft de arts aan dat het voor jou medisch noodzakelijk is om hetzelfde merk schildklierhormoon te krijgen.

 

Wel wisselen

Het kan zijn dat je toch – om medische redenen – van medicijnmerk wilt of moet wisselen, in overleg met jouw arts. Lees dan: