Arts kiezen / second opinion

Welke professionals verlenen zorg bij een schildklierziekte?

De huisarts is meestal de arts die je het eerst raadpleegt als je klachten hebt.

Diagnose traagwerkende schildklier (hypothyreoïdie)

Als uit bloedonderzoek blijkt dat de schildklier te langzaam werkt, kan de huisarts zelf behandelen. De huisarts verwijst patiënten naar een internist:

 • als de hypofyse de oorzaak is
 • bij hartproblemen, in het bijzonder bij hartfalen en angina pectoris

Doorverwijzen is ook gewenst:

 • bij een ernstige, langdurig bestaande hypothyreoïdie
 • wanneer je ook diabetes mellitus hebt
 • bij zwangerschap of zwangerschapswens

Diagnose snelwerkende schildklier (hyperthyreoïdie)

Als uit bloedonderzoek blijkt dat de schildklier te snel werkt, verwijst de huisarts over het algemeen door naar een internist / endocrinoloog. Incidenteel doet een huisarts, met ervaring op het gebied van hyperthyreoïdie, de behandeling zelf.

In de medische richtlijn huisartsen (NHG-standaard schildklieraandoeningen) staat dat de huisarts in ieder geval patiënten naar de internist-endocrinoloog  verwijst:

 • bij wie een vermoeden bestaat van een thyreotoxische storm, met spoed
 • met oftalmopathie (oogziekte van Graves)
 • met de ziekte van Graves en een voelbare (palpabele) nodus (knobbel)*
 • met een kinderwens of zwangerschap
 • met een secundaire oorzaak van de schildklierfunctiestoornis
 • met hartproblemen, in het bijzonder hartfalen, atriumfibrilleren en angina pectoris
 • met een toxisch adenoom of dominante nodus (knobbel) bij een multinodulair struma
 • die kiezen voor een behandeling met radioactief jodium of voor een operatie
 • die amiodaron gebruiken (een geneesmiddel om hartritmestoornissen te behandelen)

Voelbare afwijking in de schildklier

De huisarts verwijst de patiënt als er één knobbel (nodus)  voelbaar is of als bij meerdere voelbare knobbels één knobbel duidelijk groter is.

Arts kiezen

Huisarts

In Nederland mag je zelf een huisarts kiezen. Op Zorgkaartnederland.nl staan adressen (en waarderingen) van huisartsen in je buurt. Lukt het niet om een huisarts te vinden, dan kan je zorgverzekeraar bemiddelen.

Waarop te letten?

Je leest op de site van Patiëntenfederatie Nederland tips waarop je kunt letten.
Ben je niet tevreden over je huisarts, lees de brochure ‘Wisselen van Huisarts‘.

Internist / internist-endocrinoloog

logo-ZorgkaartNederland

Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 1847 internisten in Nederland bekend (maart 2024). Op ZorgkaartNederland.nl kun je de zoekopdrachten invoeren, zoals ‘internist’ en ‘plaats’. Bedenk dat internisten veel verschillende aandoeningen behandelen. Zij zijn logischerwijs niet in alle aandoeningen even gespecialiseerd. Een internist-endocrinoloog is gespecialiseerd in ziekten van hormonen en hormoonklieren, zoals de schildklier. Er zijn ook internisten die geen endocrinoloog zijn, maar wel schildklieraandoeningen als zgn. aandachtsgebied hebben en veel ervaring hebben in diagnostiek en behandeling. Het aandachtsgebied van de specialist staat meestal op de website van het ziekenhuis aangegeven, bij de polikliniek interne geneeskunde.

Specialisme endocrinologie

Op ZorgkaartNederland.nl staan 157 internisten met de specialisatie endocrinologie (maart 2024).

De keuze voor een arts is heel persoonlijk

Naast deskundigheid is het belangrijk dat je een arts kiest die bij jou past. Als je een chronische aandoening hebt, zoals schildklierziekte, bouw je tenslotte een langdurige band op met je arts. Bepaal wat jij belangrijk vindt. Tips:

 • lees meningen van andere patiënten (zorgkaartnederland.nl)
 • bespreek met je huisarts wat voor jou telt
 • maak zo mogelijk eerst kennis
 • informeer bij je zorgverzekeraar

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Second opinion

Bij een ‘Second opinion’ (of ’tweede mening’)  geeft een andere arts zijn oordeel over de bevindingen van je eigen dokter. Redenen voor een ’tweede mening’ zijn in het algemeen:

 • je staat voor een beslissing met ingrijpende gevolgen of
 • je hebt ernstige twijfels over een diagnose of behandeling

Patiëntenfederatie Nederland heeft een uitgebreid dossier over second opinion (tweede mening) met praktische tips.