Deiodinase

Omzetting van het inactieve naar het actieve schildklierhormoon.