epitheelcel

weefsel voor bekleding(bescherming) van holten en blaasjes