internist

Medisch specialist die ziekten van de inwendige organen behandelt.