mitochondria

de energiecentrale van de cel die het cellulaire metabolisme reguleert