Multisysteemaandoening

Een aandoening die diverse lichaamsfuncties en organen kan aantasten en vaak chronisch van aard is.