Preferentiebeleid

Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant wordt vergoed. Levothyroxine valt onder de uitzonderingen