Thyreotoxicose

In de dagelijkse praktijk worden thyreotoxicose en hyperthyreoïdie door elkaar gebruikt.