Titer

Wordt gebruikt bij onderzoek naar antistoffen.