Lees je in

‘Lees je in, werk samen met je artsen’

In samenspraak met de arts een goede behandeling kiezen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, ook al heb je zelf medische kennis. Bianca Mertens kan daarover meepraten.

Bianca Mertens (34) werkt ruim twaalf jaar in een laboratorium van een  academisch ziekenhuis. Naast haar baan, momenteel 28 uur per week, volgt ze de opleiding voor Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH). Dat is een dag per week school en een dag per week stage. De huisarts bij wie ze stageloopt, kon ze overtuigen van het belang van de TSH-bepaling. Mede-POH’ers ook. Bianca: ‘Heeft een patiënt op mijn spreekuur een afwijkende TSH-waarde? Dan leg ik deze een klachtenlijstje voor. Heeft de  patiënt daadwerkelijk de klachten, dan bespreek ik de patiënt met de huisarts. De patiënt kan dan in aanmerking komen voor een proefbehandeling met levothyroxine. Natuurlijk alleen als de patiënt dat wenst.’

Vis en kelp

‘In 2012 volgde ik een cursus over het endocriene systeem’, vertelt Bianca. ‘Ik herkende veel klachten. Terug op het lab heb ik mijn bloed laten controleren. Toen zat ik met mijn TSH-waarde op het randje van de bovengrens. Ik heb daar verder niets mee  gedaan. In 2014 kwam op mijn werk de schildklier weer ter sprake. Ik liet opnieuw bloedprikken. Deze keer was de TSH gestegen naar 6,5 mU/L. Ik besprak mijn waarden met het labhoofd, die klinisch chemicus /endocrinoloog is. Met hem heb ik de waardes besproken. Hij had nog enkele goede adviezen voor mij waardoor de TSH-waarde zou kunnen normaliseren. Ik at meer vis en slikte kelptabletjes. Als het een jodiumtekort betrof, hoopte ik dat de TSH-waarde zo zou bijtrekken. Maar dat  gebeurde niet. De TSH steeg al snel tot 11mU/L, terwijl de FT4 binnen de normaalwaarden bleef.’

Huisarts

In overleg met het labhoofd droeg Bianca de behandeling over aan de huisarts. ‘Mijn toenmalige huisarts ondernam geen actie. Ik had dan wel een stijgende TSH-waarde, maar de FT4 was nog binnen de normaalwaarden. De klachten moesten volgens hem dus ergens anders vandaan komen. Ik ging met lege handen naar buiten.’ Bianca vroeg daarom enkele dagen later een verwijsbrief voor de internist/endocrinoloog. ‘Die hoorde mijn verhaal aan en ondernam meteen actie. Ik werd lichamelijk onderzocht. Daarna werd een volledig bloedonderzoek aangevraagd. Een week later volgde de diagnose: Hashimoto. Ik kreeg meteen medicatie en na enkele weken merkte ik al dat een aantal klachten sterk verminderd was.

‘Wanneer jij zaken goed kunt onderbouwen, heb je recht van spreken’

Vier jaar later sta ik nog steeds onder regelmatige controle. Ik heb intussen meer kennis opgedaan over de schildklier. Ook merk ik zelf wanneer de TSH-waarde weer stijgt of daalt. De endocrinoloog en ik komen dan samen tot een plan van aanpak.’ Het gaat goed met Bianca. Ze heeft zich nooit laten tegenhouden door haar schildklieraandoening. Je hebt  altijd een keuze, vindt ze: ‘Als jij zaken goed kunt onderbouwen, heb je recht van spreken. Neemt jouw arts je niet serieus? Dan kun je overwegen om naar een andere arts te gaan, waar je je wél prettig bij voelt.’

Bianca Mertens
Bianca Mertens

Ga terug naar Samen beslissen – behandeling >>