Ontwikkelingen behandeling schildklierkanker

Frans Geenen (63)

Diagnose schildklierkanker: 2009
Behandeling: operatie, radioactief jodium, kanker-remmende medicijnen

“Mijn naam is Frans Geenen en ik ben lid van de werkgroep schildklierkanker bij de Schildklier Organisatie Nederland. Ik wil u mijn verhaal vertellen, terugkijkend vanaf de diagnose tot nu en wat er in de loop van die jaren is veranderd in behandelmogelijkheden.

In 2009 kreeg ik de diagnose gedifferentieerde schildklierkanker. Op dat moment betekende dat, opereren en daarna een behandeling met radioactief jodium.

In 2012, nadat ik voor de derde keer een radioactief jodiumbehandeling had gehad, werd pas duidelijk dat ik een type kanker heb, dat refractair is en daarom geen tot weinig jodium opnam, waardoor de kanker niet op die manier kon worden bestreden. Omdat mijn kankercellen wel actief waren, maar niet een zorgwekkende groei veroorzaakten, ben ik vanaf 2013 tot midden van het jaar 2015 onder controle gebleven bij mijn endocrinoloog, zonder dat ik een medicijn tegen mijn kanker innam.

Vanaf midden 2015 werd dat anders en kreeg ik Sorafenib voorgeschreven, het enige middel op dat moment tegen gedifferentieerde schildklierkanker, waarbij de schildklierkankercellen geen tot weinig radioactief jodium opnemen. Ik heb sorafenib tot in 2018 met stabiel resultaat kunnen gebruiken, maar mijn kankercellen werden resistent en Sorafenib had dus geen effect meer op mijn kankercellen als remmer.

Vanaf september 2018 heb ik over kunnen stappen naar Lenvatinib en deze krachtige remmer gebruik ik tot op de dag van vandaag.

Als ik nu terugkijk naar 2009, was de enige behandelmogelijkheid opereren en vervolgens een behandeling met radioactief jodium. Sorafenib en Lenvatinib waren er op dat moment nog niet voor schildklierkankerpatiënten. In 2015 kon ik echter starten met Sorafenib, omdat Sorafenib op dat moment ook voor refractaire schildklierkanker kon worden voorgeschreven. Zo’n beetje hetzelfde verhaal geldt voor Lenvatinib, wat in mijn geval in 2018 kon worden voorgeschreven.

Conclusie is, dat ik nu nog in leven ben door de ontwikkelingen in behandelmogelijkheden. Zonder deze ontwikkelingen, was mijn prognose veel slechter geweest en wie weet hoe dan het verloop zou zijn geweest, ik denk met grote waarschijnlijkheid, niet goed.”

Lees ook het verhaal dat Frans schreef in 2019 waarbij hij vertelt hoe hij en zijn vrouw, vanaf de diagnose schildklierkanker in 2009 het verloop van zijn ziekte hebben ervaren tot 2019. 


 [CC1]Wat nam geen tot weinig jodium op?