Subklinische hypothyreoïdie bij ouderen

In het vakblad Huisarts & Wetenschap is op 13 februari 2023 vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum een artikel verschenen met de titel ‘Ouderen met subklinische hypothyreoïdie hebben geen baat bij levothyroxine’.

Wat was de aanleiding om dit artikel te schrijven?

Licht verhoogde TSH-waarden en normale FT4 waarden (subklinische hypothyreoïdie) komen vaak bij ouderen voor. Huisartsen vinden het lastig hoe daarmee om te gaan. Vooral omdat de afwijkende waarden vaak gevonden worden bij een screenend laboratoriumonderzoek.

Wat is recent uit (internationaal) onderzoek bekend geworden?

Door gegevens van onderzoek bij ouderen (ouder dan 80 jaar) uit vier landen te combineren kon de conclusie worden getrokken dat subklinische hypothyreoïdie geen verband houdt met een achteruitgang in cognitief of lichamelijk functioneren, ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen), depressieve symptomen of sterfterisico.

Uit het Leidse TRUST-onderzoek onder zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met subklinische hypothyreoïdie bleek dat door behandeling met levothyroxine wel de TSH-waarde verbeterde maar er waren geen verbeteringen van andere symptomen van hypothyreoïdie, zoals vermoeidheid, kwaliteit van leven, knijpkracht, bloeddruk en BMI.
Het Leidse IEMO 80-plusonderzoek bij zelfstandig wonende ouderen van 80 jaar en ouder met subklinische hypothyreoïdie liet ook geen voordelen zien van behandeling met levothyroxine.

Conclusie

De uitkomsten van de onderzoeken laten zien dat behandeling met levothyroxine bij ouderen (ouder dan ca. 65 jaar) met subklinische hypothyreoïdie geen verbetering geeft van klachten.

Advies

Huisartsen krijgen het advies ouderen met subklinische hypothyreoïdie gerust te stellen en terughoudend te zijn met het voorschrijven van levothyroxine.

Uitzonderingen

Er zijn altijd uitzonderingen. Denk bijv. aan ouderen met subklinische hypothyreoïdie met een TSH groter dan 10 mIU/L, met medicatie die de werking van de schildklier beïnvloedt, zoals lithium of amiodaron, met een schildklieroperatie of bestraling in de voorgeschiedenis.

Bron: nieuwsbericht Huisarts en Wetenschap, 13 februari 2023