Patiënten krijgen steeds vaker een stem bij het opstellen van onderzoeksagenda’s. Dit is belangrijk omdat de onderzoeksprioriteiten van professionals en patiënten(organisaties) niet altijd synchroon lopen. Marijke Janssens*, Anneke Wijbenga (voorzitter SON), Annemiek van Rensen* en Eric…

> Lees meer

Donateurs waarderen Schild magazine, het kwartaalblad van SON, met rapportcijfer 8! Dit blijkt uit een in het voorjaar uitgevoerd onderzoek, waarbij de respons ruim 30% bedroeg (n=2092). Zowel het informatieve gehalte, de  leesbaarheid én de vormgeving scoorden (zeer) hoog. We mogen…

> Lees meer

In de Schild die rond 22 september uitkomt kun je naast de vaste rubrieken, onder meer lezen over:

  • ‘Ik moest vaak uitleggen wat ik had, als puber is dat extra vervelend.’ Itonda Verschoor vertelt hoe zij als tiener worstelde met haar ziekte.

  • Een groot deel van de Nederlandse bevolking…

> Lees meer

Prof. dr. Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog Amsterdam UMC, locatie AMC, is gestart met onderzoek naar de rol van (dunne) darmbacteriën op het afbraakproces van de schildklier. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat door het inbrengen van gezonde donor feces oplossing (poep) de…

> Lees meer

Aangepast 22/8 - De invoering van de Euthyrox-tabletten met de nieuwe formulering (zonder lactose) vindt sinds juni geleidelijk plaats. SON ontving een aantal signalen naar aanleiding van de ervaringen tot nu toe. Deze signalen legden wij voor aan de verantwoordelijke organisaties, te…

> Lees meer