Communicatie-onderzoek SON 2019

Donateurs waarderen Schild magazine, het kwartaalblad van SON, met rapportcijfer 8! Dit blijkt uit een in het voorjaar uitgevoerd onderzoek, waarbij de respons ruim 30% bedroeg (n=2092). Zowel het informatieve gehalte, de  leesbaarheid én de vormgeving scoorden (zeer) hoog. We mogen concluderen dat Schild op de goede weg is en er een sterke basis staat.

Tips voor de toekomst

Uit het onderzoek zijn ook suggesties naar voren gekomen voor nieuwe onderwerpen in Schild of om bepaalde thema’s extra te belichten. Zo willen respondenten meer lezen over onderzoeken en behandelingen, medicatie, combinatie van diverse auto-immuunziekten, voeding, restverschijnselen en ouder worden. Ook wil men meer lezen over de levensloop van mensen in combinatie met de schildklier. Dit kan een rubriek worden, waar alle patientengroepen iets aan hebben: schildklierpatiënten maar ook ouders van schildklierpatiënten.

Uit de suggesties van de respondenten kwam ook naar voren dat men graag meer handvatten wil voor het omgaan met de eigen arts. SON gaat hier zeker meer aandacht aanbesteden. Niet alleen in Schild, maar zeker ook op de (nieuwe) website, waarbij het magazine en de site elkaar goed kunnen aanvullen

Enkele resultaten Schild magazine

  • 78 procent geeft Schild een rapportcijfer 8 of hoger (n=2071).
  • Bijna 80 procent van de respondenten geeft aan geen informatie / onderwerpen te missen.
  • Opvallend is dat een aantal respondenten aangeeft behoefte te hebben aan ervaringsverhalen van patiënten die weinig tot geen klachten hebben, terwijl er ook respondenten zijn die de ervaringsverhalen te positief vinden. Daarnaast lees je vanuit alle verschillende soorten schildklieraandoeningen opmerkingen dat er te weinig aandacht is voor hun schildklierziekte.
  • 40 procent van de respondenten geeft aan dat ze het blad lezen en vervolgens doorgeven aan iemand anders. 36 procent zegt dat het blad inspireert om elders meer informatie te zoeken over de schildklierziekte en 35 procent geeft aan het blad te bespreken met familie en vrienden.
  • 94 procent zou Schild aanbevelen aan andere schildklierpatiënten. Belangrijkste reden hiervoor is dat het een handig middel is om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Ook wordt het gezien als een goede bron van achtergrondinformatie en voelen mensen zich door Schild niet alleen staan.
  • 81 procent van de respondenten ontvangt Schild het liefst op papier, 18 procent digitaal.

Resultaten digitale nieuwsbrief

  • 79 procent geeft de nieuwsbrief een 7 of hoger als rapportcijfer (n=1749).
  • 53 procent van de respondenten leest de nieuwsbrief, 31 procent leest ‘m soms en 16 procent leest ‘m niet. Van niet-lezers geeft 12% aan hier geen tijd voor te hebben en 5% dat er geen nieuws voor hen in staat.

Resultaten website

Er zijn enkele vragen gesteld met het oog op de ontwikkeling van een nieuwe website.

  • Suggesties algemeen: overzichtelijker, duidelijker navigatie, eenvoudiger taalgebruik, goede zoekfunctie, ervaringsverhalen, meer beeldmateriaal, informatie voor professionals of print outs om door te geven aan artsen, optie om vragen te stellen.
  • Suggesties inhoudelijk: meer aandacht voor (lopend) wetenschappelijk (internationaal) onderzoek, voeding, behandelmethoden zoals titratie, alternatieve geneeswijzen en sport.

Lees meer:

Communicatieonderzoek SON 2019