Invoering nieuwe formulering Euthyrox per 1 juni gestart

Aangepast bericht – De nieuwe tabletten Euthyrox zijn vanaf juni in Nederland op de markt. Apotheken maken echter eerst hun oude voorraad op, dus mogelijk heb je na 1 juni toch nog een keer de oude formulering meegekregen. Per september zullen alle patiënten de nieuwe formulering gebruiken.

Wat verandert er?

De veranderingen zorgen voor een nauwkeurigere, stabielere dosering per tablet en een verbeterde houdbaarheid. De hulpstof lactose is daartoe vervangen door mannitol. En citroenzuur is toegevoegd ter verbetering van de houdbaarheid. De werkzame stof blijft hetzelfde.

Wijziging verpakking

Ook de verpakking van de nieuwe tabletten is gewijzigd, zodat alle verpakkingen in Europa hetzelfde zijn. Afhankelijk van de sterkte van de tabletten wijzigt de kleur van het doosje. Daarnaast staat op ieder doosje de tekst: ‘Gewijzigde hulpstoffen’.

Advies voor Nederlandse patiënten

Dezelfde nieuwe formulering wordt ook in de ons omringende landen ingevoerd. Omdat de zorgverlening in elk land kan verschillen, zien we verschillen in de advisering aan patiënten. In Nederland geldt het advies van het CBG in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) om bij klachten na het gebruik van de nieuwe tabletten contact op te nemen met de behandelend arts. Deze kan dan de schildklierhormoonwaarden controleren als dat nodig is. Als er door de nieuwe formulering toch een verandering in de hormoonspiegel optreedt, kan de dosis van het medicijn worden aangepast. Zie ook het overzicht van veel gestelde vragen over Euthyrox en veel gestelde vragen over levothyroxine (voorheen WWWHH).

TSH én FT4
Bij de eerste uitgifte van de nieuwe formulering ontvang je een patiëntenfolder van Merck. Daarin staat dat je bij klachten je TSH-waarde moet laten controleren. Maar het advies is zowel je TSH- als je FT4-waarde te laten controleren. Dat advies staat ook in alle richtlijnen voor schildklieraandoeningen. Wijs je arts hier dus op als hij per ongeluk alleen de TSH-waarde laat controleren.

Voorlichting en vragen

Samen met de Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS) werkte SON het afgelopen jaar mee aan de communicatiemiddelen die er nu liggen en die apotheken uitreiken bij de eerste levering van de nieuwe formulering. Wij keken daarbij telkens naar het perspectief van de patiënt: is de informatie goed leesbaar, zijn alle vragen die wij verwachten goed meegenomen in de communicatie, is er voldoende nazorg geregeld en zijn de adviezen duidelijk? Dat deden we met grote zorgvuldigheid vanwege het grote belang van goed ingesteld blijven. Ook pleitten wij voor een telefonische vraagbaak via het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ), bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 088 – 120 50 20.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw (huis)arts of apotheek. Wilt u ervaringsdeskundigen spreken? Dan kunt u terecht bij de schildkliertelefoon van  SON.