Dossier ‘Optimaal instellen’ resultaat Week van de Schildklier

Ondanks dat de vorm dit jaar anders was, alle activiteiten waren online of telefonisch, kijken we met een positief gevoel terug op de Week van de Schildklier 2020 . De nieuwe ervaringen betekenen zeer waarschijnlijk een nieuwe impuls voor online voorlichting en digitaal onderling patiëntencontact.

Dossier ‘Optimaal instellen’
Alle informatie rondom het thema ‘Optimaal instellen’ is gebundeld in het ‘dossier Optimaal instellen’: informatie in het kader van de Week van de Schildklier 2020 en bestaand materiaal. Niet alleen informatie die op de site staat, maar ook artikelen uit Schild magazine en ervaringen van patiënten met instellen op schildklierhormoon.
Ga naar het dossier

Veel gestelde vragen

Er zijn vooraf en tijdens het webinar veel vragen gesteld. Deze en de niet-beantwoorde vragen worden nu geïnventariseerd en binnenkort in een Vraag & Antwoord-vorm op de website geplaatst. Publicatie maken we bekend via de sociale media en de digitale nieuwsbrief van SON.

Jongeren enthousiast over online bijeenkomst

Twee groepen jongeren met een schildklieraandoening namen op 26 en 27 mei deel aan een online bijeenkomst, samen met enkele leden van de Werkgroep Noord. SON organiseerde voor de eerste keer zo’n online sessie, maar de eerste indrukken zijn zeer positief.

De deelnemers vonden het heel prettig elkaars ervaringen te horen. Niet alleen vanwege de herkenning, maar ook omdat zij “nieuwe dingen” hoorden. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer medicijnen en werk. De behoefte aan meer digitale mogelijkheden kwam naar voren, zoals de mogelijkheid om online vragen te kunnen stellen aan (medisch) deskundigen. Online bijeenkomsten worden als een goede optie voor onderling contact gezien omdat dit veel minder vermoeiend is (energie is een issue) en minder tijd kost dan elkaar ontmoeten ergens in het land.

Veel animo voor Schildkliertelefoon

Het Telefoonteam van SON heeft het aantal uren schildkliertelefoon in de Week van de Schildklier uitgebreid van 8 naar 21 uur, deels ook in de avonduren. Vragen gingen logischerwijs dit keer grotendeels over instellen op schildklierhormoon.

‘De assistente zegt dat mijn bloed goed is, maar ik voel me niet goed’ horen we aantal keer. Ook vragen over interpretatie van bloedwaarden, over de combinatie T4 en T3 en over het moment van innemen van medicatie: ochtend, avond, nuchter …? De Schildkliertelefoon kreeg ook veel vragen over het gewicht en afvallen. Tijdens het webinar liet directeur Rietje Meijer al  weten dat een volgend webinar zal gaan over dit onderwerp.