Patiënt aan tafel bij geneesmiddelen-onderzoek

De eerste lichting EUPATI NL-studenten studeerde af in december. 16 ervaren patiëntenvertegenwoordigers zijn in deze Nederlandse opleiding opgeleid tot stevige gesprekspartners bij geneesmiddelenonderzoek, -ontwikkeling en -innovatie.

Complimenten en felicitaties van Schildklier Organisatie Nederland (SON) aan Petra van der Voort, één van de zeer ervaren vrijwilligers van SON, die afstudeerde aan de opleiding EUPATI NL. Naast bijdragen aan geneesmiddelenonderzoek, is voor SON de opgeleide EUPATI-vrijwilliger tevens van meerwaarde voor de telefoondienst waarin patiënten worden geholpen. Het hele telefoonteam profiteert van de extra kennis op het gebied van medicijnen(ontwikkeling).

 

In iets meer dan een jaar doorliepen de studenten 5 online modules over het geneesmiddeltraject: medicijnontdekking en -ontwikkeling, preklinische ontwikkeling, klinische ontwikkeling, registratie en geneesmiddelenbewaking en Health Technology Assessment (HTA) en vergoeding.

Daarnaast waren er trainingsdagen bij relevante en interessante partners in het land om de theorie te leren toepassen en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. De trainingsdagen kregen door de coronamaatregelen online vorm, maar boden een volwaardig alternatief.

Visie SON

Steeds vaker worden patiëntenorganisaties, zo ook Schildklier Organisatie Nederland, gevraagd om een (te ontwikkelen) medicijn mede te beoordelen vanuit patiëntperspectief. Hiervoor heeft een organisatie geschikte (opgeleide) ervaringsdeskundigen/vrijwilligers nodig.

Goed opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen tevens proactief zijn en situaties en ontwikkelingen signaleren en inbrengen. Dit bevordert de medicatie-ontwikkeling vanuit patiëntperspectief en draagt zo bij aan passende zorg.

Daarnaast kan de beschikbaarheid van een deskundige groep ervaringsdeskundigen op haar beurt de producenten van medicijnen stimuleren de (ervarings)kennis van patiëntenorganisaties tijdig in te zetten.

Schildklier Organisatie Nederland vindt het belangrijk patiëntenorganisaties vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van medicijnen. SON hoopt dan ook op meer deelnemers voor SON als er nieuwe groepen voor de EUPATI-opleiding (zouden) starten.
Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten: info@schildklier.nl

Meer over de opleiding

De EUPATI NL-opleiding is de eerste opleiding in Nederland die echt werk maakt van het opleiden van patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld. De Nederlandse opleiding is afgeleid van de Europese EUPATI Patients’ Academy, maar de opzet en inhoud is vertaald en aangescherpt naar de Nederlandse situatie.

Onder leiding van PGOsupport werkte een enthousiaste groep van vertegenwoordigers van relevante organisaties aan de realisatie van EUPATI NL: EUPATI-fellows, Bijwerkingencentrum Lareb, het Centre for Human Drug Research (CHDR), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Health Holland, Hogeschool Utrecht, Holland BIO, het Ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), ZonMw en Zorginstituut Nederland.

*EUPATI NL is de Nederlandse opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling, -innovatie & onderzoek.

Bron: EUPATI NL/nieuws